Fattige får kutt i trygd

Selv milliardærer med barn får utbetalt full barnetrygd og kontantstøtte. Men én gruppe holdes utenfor disse offentlige tilskuddene: sosialhjelpsmottakerne. Ap-regjeringen har i et rundskriv til alle kommuner slått fast at barnetrygd og kontantstøtte skal føre til fratrekk i sosialstøtten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mangler mål for fattigdom

- Ingen nyhet for oss

Det er dyrt å være fattig i Norge. Barnetrygden er en rettighet som egentlig skal gå uavkortet til alle som har barn. Kontantstøtten skulle være «omsorgspenger» til alle foreldre som velger å være hjemme med barna, eller som velger andre omsorgsløsninger enn offentlig barnehage for sine minste.

Med andre ord: offentlig støtte som kommer i tillegg til foreldrenes inntekter.

Men slik er det ikke for landets sosialhjelpsmottakere. Barnetrygd og kontantstøtte «trekkes fra» når sosialhjelp beregnes. Tidligere var det ulik praksis fra kommune til kommune. Sosialhjelpsmottakere som bodde i «snille» kommuner fikk kontantstøtten uavkortet.

Nå har regjeringen ved sosialminister Guri Ingebrigtsen i et rundskriv til alle kommuner slått fast hvordan dette skal praktiseres.

- Skammelig

I går kunne Dagbladet bringe en helt annen side av FN-rapporten som kåret Norge til verdens beste land å bo i. Forskjellene på fattige og rike i Norge er sterkt økende, stikk i strid med Ap-regjeringens uttalte mål. Nå kan Dagbladet avdekke en annen dyster sannhet i «Velferds-Norge».

Foreldre til barn som mottar kontantstøtte eller barnetrygd, blir økonomisk straffet hvis de mottar sosialhjelp.

Nylig foreslo SV at barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad ved fødsel ikke skal regnes med i inntekten når sosialstøtten beregnes. Men ingen andre enn SVs representanter støttet forslaget.

- Det er skammelig. Med åpne øyne lar stortingsflertallet denne urettferdigheten pågå. De fattige er en svak gruppe og klarer ikke å påvirke det politiske flertallet. I Norge er det forbundet med skam å ha dårlig råd, derfor trekker folk seg tilbake og aksepterer urettferdigheten uten å lage bråk, sier SV-leder Kristin Halvorsen til Dagbladet.

Satt i system

Da den store utjamningsmeldinga ble lagt fram av Bondevik-regjeringen høsten 1999, ble temaet kontantstøtte og sosialhjelp omtalt.

Et konkret forslag for å rette på skjevfordelingen var at sosialhjelpsmottakere også måtte få kontantstøtten uavkortet. Resultatet ble at kommunene praktiserte det forskjellig. Men så ble det regjeringsskifte - og Ap's sosialminister Guri Ingebrigtsen tok tak i saken.

13. februar 2001 sendte Sosial- og helsedepartementet ut et rundskriv som en gang for alle skulle rydde opp. Men det var ingen oppmyking som kom, slik mange trodde. I rundskrivet ble det fastslått at barnetrygd, kontantstøtte og alle andre tilskudd skal tas med når behovet for sosialhjelp vurderes.

Den direkte konsekvensen av dette kan bli at sosialkontoret mener den trengende familien har nok inntekter på grunn av barnetrygd og eventuelt kontantstøtte. Derfor blir det ingen sosialhjelp å få. Dette skjer samtidig som alle andre foreldre får denne støtten i tillegg til inntekten.