Fedre vil ikke ha permisjon

Mange fedre føler seg tvunget til å ta ut pappapermisjon, mener kontorsjef Sverre Ulsberg i Rikstrygdeverket. Trygdekontorene får stadig søknader fra fedre som ønsker å overføre pappapermisjonen til moren. De fleste får avslag, og sju av ti blir hjemme med barnet i fire uker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fedrene ønsker fritak på grunn av en vanskelig arbeidssituasjon, sier Ulsberg. Han fremholder at før fedrekvoten ble innført i april 1993, tok bare om lag 2 prosent av fedrene ut fødselspenger. Når dette nå har steget til sju av ti, er det nok ikke noen tvil om at det er en følelse av tvang som har ført til denne stigningen.

Stadig færre

Ifølge NRK Dagsnytt finnes det ikke tall på hvor mange fedre som søker om å slippe å ta ut fire ukers permisjon, men stadig færre får godkjent søknaden. I 1995 slapp 1600 fedre i Norge å ta ut fire ukers permisjon. Mange av disse overførte permisjonen til moren. Året etter, i 1996, ble 500 færre fedre hjemme sammen med barnet i de obligatoriske fire ukene.

  Leder i Aps kvinnegruppe, Sylvia Brustad, mener enda flere fedre kommer til å søke om fritak når kontantstøtteordningen blir innført.

(NTB)