Feil om barn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ap{rsquo}s kvinnebevegelse vedtok i helga bl.a. at barn helt ned til sju år har rett til å bli hørt i spørsmål om samvær og bosted hvis foreldrene skal skilles. Familieminister Laila Dåvøy sier til Aftenposten at regjeringen allerede har varslet at denne delen av FNs barnekonvensjon skal innlemmes i norsk lov. Dette er med skam å melde ikke bare en barnefaglig feilvurdering, det er også en åpenbar feiltolkning av konvensjonens artikkel 12 der det heter at «barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter» skal bli hørt, og at barnets synspunkt skal ha vekt «i samsvar med dets alder og modenhet».
  • Konvensjonen som har barnets beste som overordnet mål, fastsetter dermed et prinsipp der bruken av skjønn vil avgjøre når barn skal høres. For å hindre at små barn blir satt til å velge mellom mor og far i en konfliktsituasjon der foreldrene ikke kan bli enige, er det myndighetenes plikt å sikre at barna slipper å velge side. Vi mer enn aner et behov for skolering i menneskerettigheter på dette punkt.