Felles ansvar

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter den siste renteoppgangen fra Norges Bank slenger politikerne beskyldninger seg imellom om hvem som har ansvaret. Det er en del av den politiske hverdagen, men det hjelper lite for å få rentene ned igjen. Tvert imot kan det bidra til at tilliten til norsk politikk svekkes, med de uheldige virkninger det kan få.
  • Politikerne kunne spart seg denne debatten. I det minste kunne de dempet støynivået. Mesteparten av årsaken til renteoppgangen ligger utenfor deres rekkevidde. Den vedvarende lave oljeprisen har selvsagt hovedskylda. Det er en av prisene vi må betale for å ha blitt en oljenasjon. I tillegg kommer uroen i Asia og nedgangen i den svenske valutaen, som har trukket den norske krona med seg.
  • Det er også grunn til å minne om at rentene i dag ikke ligger høyere enn de gjorde for halvannet år siden, og langt under nivået i Gros regjeringstid. Norge har fortsatt en av de laveste realrenter i hele OECD-området. Staten betaler 28 prosent av rentene våre, også på lån til biler og båter. Det er en meget raus ordning. De mange låntakerne i Husbanken har praktisk talt gratis lån. Det er også verdt å merke seg at inflasjonen holder seg forbausende lav, selv etter lønns- og jordbruksoppgjøret.
  • Likevel er det skapt en uro i markedet det er all grunn til å ta alvorlig. For politikerne betyr det i dagens situasjon at de må finne nye veier for samarbeid, og ikke bare utveksle beskyldninger, slik de hittil har gjort. Alle som har bidratt til at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, må vise ansvar for å bringe en viss stabilitet og beslutningsdyktighet inn i systemet. Oppgaven ligger først og fremst hos regjeringen. Men i Stortinget må opposisjonen vise en langt større vilje til konstruktive løsninger enn den hittil har gjort. Det vi nå minst av alt trenger, er politisk spill for galleriet. Det er folk flest for lengst gått lei av. Dessuten er det skadelig for økonomien. Oppgaven burde være overkommelig. Det er tross alt småting som skal til for å justere kursen.