Fellesforbundet fornøyd, storstreik trolig avverget

Regjeringen foreslår at alle arbeidstakere skal få tjenestepensjon og at det innføres minimumsstandarder for innskudd til tjenestepensjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) ga Fellesforbundet det den ville ha i brevet som seint i går kveld gikk til partene i lønnsoppgjøret for industrien.

Brevet skal skissere når og hvordan en lovfestet tjenestepensjon kan innføres.

Da meklingen gikk på overtid, var det klart at Fellesforbundet var meget godt fornøyd med løftene:

«Regjeringen er innstilt på så rask framdrift som mulig», skrev Bondevik, og skisserte at stortingsmeldingen som kommer til høsten vil inneholde forslag om pensjoner i arbeidsforhold som fyller «visse minimumsstandarder» og som «gjelder alle lønnsmottakere som ikke allerede har bedre ordninger».

Rungende taushet

Da onsdag gikk over til torsdag satt Fellesforbundets 18 distriktssekretærer i telefonkonferanse med forhandlingsdelegasjonen. Men allerede før telefonkonferansen var over, var det klart at det ikke er arbeidstakerne som eventuelt vil starte en storstreik denne gang.

Selv om det foreløpig ikke er noen avklaring på kronekravene, særlig for de lavtlønte, er det ingen som tror at Fellesforbundet kaster medlemmene ut i storstreik når de har fått garantier i pensjonsspørsmålet.

Fra Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Byggenæringens Landsforening (BNL) var det usedvanlig taust. En røykende del av deres delegasjoner svarte med rungende taushet da NTB spurte hvordan arbeidsgiversiden så på situasjonen.

Egenandel

I løpet av 2004 tar regjeringen også sikte på å fremme sak for Stortinget om at arbeidstakerne skal kunne bidra med opptil halvparten av innskuddet i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. En slik egenandel skal ikke utgjøre mer enn fire prosent av lønnen.

Med en slik ordning, kan private lønnsmottakere få en pensjonsordning som i modell likner ørlitegrann på Statens Pensjonskasse. Statsansatte trekkes to prosent av lønn som går til innskudd i pensjonskassen. En vesentlig forskjell er imidlertid at Statens Pensjonskasse er ytelsesbasert mens en ordning i det private vil være innskuddsbasert, og dermed ikke vil utbetale en garantert fast pensjon til medlemmene i ordningen.

(NTB)