Fengsel på livstid

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fem av de tretten tiltalte i NOKAS-saken, som nå har begynt sin rettsmaraton i Stavanger, risikerer å bli dømt til fengslig forvaring. Det er en straffeutmåling som avløste det tidligere sikringsinstituttet, som var en tilleggsstraff. Forvaring er forbeholdt forbrytere som samfunnet betrakter som en mulig trussel ut over det loven fastsetter som maksimum for en dom til fengsel. Soningsforholdene er de samme, men en forvaringsdom betyr forlenget straff. Hver ny forlengelse fastsettes av tingretten etter en saksbehandling før forrige forvaringsperiode utløper. Forvaring åpner med andre ord muligheten for at en domfelt kan sone livsvarig fengsel i Norge i den rette betydning av begrepet, nemlig at soningen varer livet ut. I et slikt, tenkt tilfelle der samfunnet helt gir opp å ta en domfelt tilbake inn i fellesskapet, er begrunnelsen at samfunnet må beskyttes mot denne personen.

Svakheten ved alt dette er selvsagt at det er umulig med noen grad av sikkerhet for tingretten å slå fast hvor farlig en fange er etter å ha sonet 15- 20 år i fengsel. Sjansene er store for at usikkerheten i de aller fleste tilfeller vil føre til en kjennelse om fortsatt fengslig forvaring fordi den avgjørelsen medfører den laveste risiko. Samtidig er denne åpningen til forlenget fengselsstraff delvis et resultat av det Ingelin Killengreen kaller forgrovingen av kriminalitetsbildet i samfunnet. Hun peker på politiets kartlegging av 125 kriminelle nettverk som er aktive over hele landet. Bare ett politidistrikt melder at det ikke kjenner til slike nettverk. Nettverkene driver vinningskriminalitet som ledsages av både vilje og evne til ekstreme voldshandlinger, slik NOKAS-ranet er eksempel på. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt ned og drept med et militært automatvåpen.

Vi har i dag lite erfaring med dom til fengslig forvaring av særlig farlige forbrytere, men den historiske erfaringen med ordninger som kan fornye og forlenge fengslinger, er dårlig. Mot denne bakgrunn er det en utfordring for domstolen som skal forvalte denne nye loven å avsi en dom som er klar og overskuelig både for domfelte og for samfunnet ellers.