Fengsel uten dom

Regjeringen vil gi ledelsen i fengslene og Kriminalomsorg i Frihet egenhendig mulighet til å sette folk i fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På den måten ønsker politikerne å sikre at domfelte vaneforbrytere blir satt inn umiddelbart når de begår nye kriminelle handlinger.

Får regjeringen gjennomslag for retningslinjene i stortingsmeldingen om kriminalomsorg, som skal behandles i Stortinget 18. oktober, går de kriminelle gjengangerne en usikker framtid i møte.

Umiddelbart

Ved å åpne for såkalt administrativ fengsling skal domfelte som er ute på vilkår kunne settes i buret umiddelbart hvis de gjør noe galt.
Det samme gjelder for dem som utfører samfunnstjeneste eller soner en ubetinget dom.

Regjeringen mener at dagens ordning, der vilkårsbrudd må gjennom rettsapparatet, er for ineffektiv.

Fungerende ekspedisjonssjef i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling, Harald Føsker, mener ordningen ikke vil svekke de domfeltes rettssikkerhet:

Hindrer utsklidning

- Tiltakene er ment for folk som allerede soner en dom. Ved å gripe inn umiddelbart kan man hindre at vedkommende sklir ut og begår flere forbrytelser. Både samfunnet og domfelte er tjent med at det ikke går for lang tid mellom forbrytelse, dom og straffereaksjon, sier Harald Føsker.