Fengsel uten dom

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er igjen på tide å minne om det grunnleggende rettsprinsippet om at enhver er å betrakte som uskyldig inntil dom er falt. Det er dette som gjør bruken av varetektsfengsel i Norge så problemfylt. Justisminister Odd Einar Dørum vurderer å sette tidsfrister for politiets etterforskning. Politi, påtalemyndighet og domstolene arbeider for seint. Det går for lang tid fra en kriminell handling begås til saken er avgjort av retten.
  • Omfattende bruk av fengslig forvaring i form av varetekt er en del av denne prosessen. Nå foreligger en fersk juridisk avhandling som viser at påtalemyndigheten i økende grad får medhold i forhørsretten for sine begjæringer om varetekt for siktede. Når påtalemyndigheten påberoper seg enten fare for bevisforspillelse eller et annet av lovens krav til varetekt, blir dette svært sjelden utfordret av forhørsretten. Hensikten er at retten skal gjøre en selvstendig vurdering, men den ekstremt høye graden av medhold for påtalemakten skaper i stedet inntrykk av automatikk.
  • Dette er, mildt sagt, svært betenkelig. Det blir forverret ved at sein etterforskning gjør oppholdet i varetekt unødig langvarig. I svært mange saker der det blir avsagt fellende dom, blir straffen utmålt til den tida domfelte har sittet i varetekt. På denne måten foregår den faktiske soningen lenge før dom blir avsagt og gjør vold på prinsippet om at enhver er å betrakte som uskyldig inntil dom er falt. Det spiller ingen rolle om sakene er såkalt opplagte. Det er i strid med rettsstatens prinsipper å sette i verk straffetiltak mot noen før saken er avgjort i domstolen.
  • I 1997 kom Europarådets torturkomité med sterk kritikk av Norges overdrevne bruk av varetekt. Den kritikken er stadig like pinlig for rettsstaten Norge. Bruken av varetekt er blitt debattert de siste 30 åra uten at noe effektivt er gjort for å endre praksis. Vi mistenker stadig de ansvarlige i strafferettspleien for ikke å ta grunnleggende rettsprinsipper på alvor.