- Ferieturene kuttes for barnevernsbarn

Det forklares med strammere budsjetter.

SLÅR ALARM: Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Jan Aarskog, slår alarm og ber ansvarlige myndigheter om å gjøre noe for å barn og unge på statlige institusjoner et bedre ferietilbud. Foto: Leif Stang/Dagbladet
SLÅR ALARM: Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Jan Aarskog, slår alarm og ber ansvarlige myndigheter om å gjøre noe for å barn og unge på statlige institusjoner et bedre ferietilbud. Foto: Leif Stang/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN/OSLO (Dagbladet): Barn og unge på statlige barnehjem og institusjoner får ikke lenger tilstrekkelig med tilbud i sommerferien.

Tillitsvalgte i Fellesorganisasjonen (FO) har slått alarm internt i barnevernet om at økonomiske kutt får som konsekvens at barn i barnevernsinstitusjoner ikke får de sosiale opplevelsene de trenger.

- Vi snakker om barn som er særlig sårbare, i alderen 12, 13 år og opp til 18 år. Mange har opplevd høyt konfliktnivå, og mange opplever det som traumatisk å komme på institusjon. De trenger adspredelse og positive sosiale opplevelser i sommerferien, ikke bare korte dagsturer for å bade sammen med de ansatte ved institusjonen, sier virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Jan Aarskog.

Strammere budsjetter Han har vært i kontakt med tillitsvalgte over hele landet, og har fått samlet inn en del informasjon om hva som tilbys barna i sommerferien i år. Han mener svarene gir et helt uholdbart bilde av hva disse barna trenger, og forklaringen ligger ofte i strammere budsjetter.

- Dette er barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldrene eller annen slekt, ofte på grunn av egen adferd eller foreldrenes adferd. Flere av barna på akuttinstitusjoner kommer rett fra store konflikter med foreldre. I tillegg til å forholde seg til denne konflikten, må de være på institusjonen og høre om alle de andre som drar på ferie mens de selv blir sittende fast på institusjonen, sier Aarskog.

Han sammenlikner situasjonen for disse barna og ungdommene med de som lever i lavinntektsfamilier. Alle barn ønsker å reise på sommerferie til slektninger, til ei hytte eller kanskje til utlandet hvor sola skinner flere dager sammenhengende enn der de bor i Norge. Lavinntektsfamiliene unnlater ofte å gjøre slike ting sammen fordi det koster for mye penger.

- Fint ferieland - Vi i FO mener ikke at Bufetat skal reise på dyre og ekstra fine utenlandsturer. Norge er et fint ferieland hvor det er mulig å få fantastiske opplevelser. Barna i våre institusjoner skal ikke sammenlikne seg med de rikeste barnefamiliene, men de skal heller ikke komme i en situasjon som gjør at de må søke seg til begrensede ferietilbud hos Røde Kors. De er i hovedsak finansiert fra oppsamlede midler. Røde Kors har glimrende tiltak for barn, men våre barn må få gode tilbud i Bufetat, sier Jan Aarskog.

Han minner om 1930-tallet og Lillebjørn Nilsens tid på 1970-tallet da barn fikk tilbud om å komme på feriekolonier.

- Fattige barnefamilier ble behandlet bedre i disse tidene enn vi ser at våre barn blir behandlet i dag. Det er helt uholdbart. De ansvarlige må gjøre noe med dette med en gang slik at alle våre barn får en ferieopplevelse i sommer, sier Jan Aarskog.

Kartleggingen han og hans tillitvalgte har foretatt viser at ferietilbudene er sterkt begrenset ved flere barnevernsinstitusjoner i Region Nord. Ved en institusjon har de bestemt seg for å gjennomføre ferie for ungdommen, til tross for at budsjettet for turen er skåret drastisk ned. I rapporten fra dette stedet står det: «Turen blir kortere for å redusere lønnsutgifter, og budsjettet er en tredel av hva den har kostet tidligere.»

- Vesentlig innskrenket Fra en annen institusjon i Region Nord kom dette svaret: «Ingen ferie i år, som i fjor. Begrunnelse for nei til ferietur for ungdommene ligger i økonomi og budsjettkutt.»

Fra en tredje institusjon i nord kom dette svaret: «Ferien i år er mer komprimert, der rammene er maksimalt to overnattinger. Innhold og opplevelser er prioritert.»

Fra en institusjon i Region Øst kom denne rapporten: «De ble ikke vinterferie med ungdommene i år på grunn av dårlig økonomi. Sommerferien blir innskrenket vesentlig i forhold til tidligere år.»

Fra et ungdomssenter i Region Vest kom dette svaret: «Vi reiser to uker til Syden med alle ungdommene. Tildelte budsjetter blir holdt.»

- Vi ser av rapportene vi har fått inn at noen klarer å gjennomføre et godt ferietilbud til barna og ungdommene. De klarer det hvis de virkelig vil. I tillegg til dette er det også institusjoner som prioriterer at ungdommene drar på ferie med sine familier. Det mener vi er bra der hvor det er mulig, sier Jan Aarskog.

Mari Trommald, direktør i Bufdir, sier til Dagbladet at dette året har et spesielt stramt budsjett, og hun ser ikke bort ifra at det gjør at noen institusjoner må stramme inn på ferier ved å velge andre ferieopplegg enn det de har gjort tidligere år.  

- Det er ikke tvil om at vi har en økonomisk utfordring i år, det er krevende for våre ansatte å være under omstilling. Men i dette er vårt inntrykk at alle våre ansatte jobber med å skjerme barna, det viktige er at barnas behov blir tilfredsstilt, sier Trommald.  

- Vi er opptatt av at ferietid også er ferietid for våre barn. Det er forskjellige behov på forskjellige institusjoner, så du vil finne forskjeller i måten ferietiden blir brukt på institusjonene, sier Trommald.