Fikk 17 år

Mens 21-åringen fra Son i dag ble dømt til fengsel i 17 år for drapet på Dereka Maria Rukan Mikula, anket dommen på stedet, ga Anne Rukan, som er mor til den drepte, uttrykk for sterk skuffelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Ja, jeg er skuffet. Jeg hadde håpet at dette skulle markere en sluttstrek, slik at vi kunne begynne å bearbeide sorg og traumer. Anken umuliggjør dette, sa hun umiddelbart etter at lagmann Anne Lise Rønneberg hadde lest opp dommen.

Brutalt

Lagrettens flertall - samtlige unntatt en av meddommerne - finner at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. Den drepte var alene hjemme og ble drept i sitt hjem, etter at tiltalte på en brutal og overaskende måte hadde brutt seg inn. Selve drapshandlingen bærer preg av utstrakt og massiv vold mot hodet og kroppen. Måten slagene er tildelt fornærmede på, har åpenbar karakter av mishandling som må ha pågått over en viss tid, og som må ha vært smertefull og angstframkallende. Hun ble tildelt voldsomme slag mot hodet med deler av en stol og en tung telysholder. Ledningen som var surret rundt halsen hennes bidro til kveling, som var en medvirkende dødsårsak og undestreker i følge retten det gruoppvekkende i drapshandlingen.

Seksuelt

Lagmannsretten legger også til grunn at den dømtes angrep i utgangspunkt var seksuelt motivert og viser til at den drepte var naken og at trusen må ha blitt revet av henne. Mye tyder på at volden må ha tatt overhånd.

Erstatning

Til fradrag i dommen på 17 år kommer 370 dager for utholdt varetekt. 21-åringen ble videre dømt til å betale den dreptes mor 370000 kroner i erstatning og 200000 kroner i oppreisning. Den voldsoffer-erstatning på tilsammen 343000 kroner hun allerede har fått utbetalt av det offentlige skal ikke komme i fradrag til de beløp Anne Rukan nå er tilkjent.

Faren, Donal Mikula, som er bosatt i USA, ble tilkjent 120000 kroner i oppreisning og 116000 kroner i erstatning.

På spørsmål svarte domfelte at han hadde forstått dommen. Han anket både på grunnlag av straffeutmåling og saksbehandling.

<B>Dereka Maria Mikula</B>