Fikk 17,8 mill ekstra for å etterforske Eirik Jensen

Spesialenheten for politisaker har fått en ekstrabevilgning for å etterforske den korrupsjonssiktede politisjefen Eirik Jensen.

DYR ETTERFORSKNING: Etterforskningen av den korrupsjonssiktede politioverbetjenten Eirik Jensen koster millioner av kroner. 
Foto: Per Asle Rustad
DYR ETTERFORSKNING: Etterforskningen av den korrupsjonssiktede politioverbetjenten Eirik Jensen koster millioner av kroner. Foto: Per Asle RustadVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I årets reviderte statsbudsjett har regjeringen gitt Spesialenheten for politisaker en ekstrabevilgning på hele 17,8 millioner kroner i forbindelse med pågående etterforskning av sak med mistanke om grov korrupsjon.

Årsaken til den store ekstrabevilgningen er den omfattende etterforskningen av politioverbetjent Eirik Jensen som er siktet for grov korrupsjon.

- Omfattende - Denne saken er svært omfattende og vi trengte en ekstra bevilgning for å kunne gjennomføre etterforskningen, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker til Dagbladet.

Spesialenhetens ordinære budsjett for 2014 er - inkludert overføringer fra 2013 - på 41,3 millioner kroner.

Presthus og Spesialenheten ble tidlig klar over at Eirik Jensen-saken ville ta store deler av budsjettet.

- Kostnadene ved etterforskingen av korrupsjonssaken ble i vår beregnet til 19,2 millioner kroner, sier Presthus.

Millioner Spesialenheten fikk etter at Stortinget hadde behandlet regjeringens forslag til reviderte nasjonalbudsjett en tilleggsbevilgning på 17,8 millioner kroner, øremerket til korrupsjonssaken.

Presthus bekrefter overfor Dagbladet at det ble lagt til grunn at øvrige utgifter skulle dekkes innenfor Spesialenhetens ordinære bevilgning.

- Vår prognose i dag tilsier at etterforskingen av korrupsjonssaken i 2014 vil beløpe seg til 15,7 millioner kroner. Penger som ikke forbrukes i 2014 vil bli tilbakeført til Finansdepartementet.  Våre beregninger viser at vi vil tilbakeføre 5.7 millioner kroner, sier Jan Egil Presthus.

Millionene Spesialenheten bruker på etterforskningen av Eirik Jensen dekker ikke advokatutgiftene til Jensen, eller en eventuell kommende straffesak mot den korrupsjonssiktede politioverbetjenten.

Grov korrupsjon Presthus ønsker ikke å uttale seg om selve etterforskningen. Men for kort tid siden gikk etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker ut i media og sa følgende:

- Politimannen er mistenkt ved i kraft av sin stilling å ha gitt den narkotikasiktede Bærums-mannen opplysninger eller på annen måte bidratt til å trygge og sikre hans narkotikavirksomhet. Siktelsen for grov korrupsjon bygger på en mistanke om at politimannen har fått gjenytelser i form av penger og andre fordeler, sier leder for etterforskningen Liv Øyen.

Presthus begrunner behovet for at det helt nødvendig med ekstra millioner, med at Spesialenheten verken hadde budsjett eller kapasitet til en så omfattende etterforskning.

- Behovet for økte bevilgninger var særlig knyttet til avgivelser av mannskaper fra virksomheter i politiet: Kripos, Økokrim og to politidistrikt. Spesialenheten er ordinært bemannet med 17 etterforskere fordelt på fire kontorer (Trondheim, Bergen, Hamar, Oslo).

Økt bemanning - Spesialenheten ville uten at det ble tatt skritt for å øke bemanningen ikke ha vært i stand til å gjennomføre en grundig og nødvendig etterforsking av mistanken som er reist i sammenheng med korrupsjonssaken, sier Jan Egil Presthus til Dagbladet.    

For å sikre det Presthus karakteriserer som en fri og uavhengig etterforskning er alle personalkostnader for avgitt mannskaper, herunder reise og oppholdsutgifter overført Spesialenheten.

- Hva er årsaken til at dere ikke bruker opp samtlige millioner dere har fått øremerket Eirik Jensen-saken?

- Hovedårsaken til at det vil bli forbrukt mindre penger i 2014 enn det som ble lagt til grunn, er at etterforskingen ikke fullt ut har vært bemannet i tråd med de planene som den gang ble lagt, sier Jan Egil Presthus.