Fikk 800000 i overtid

Riksrevisjonen har avdekket at fem sentrale sjefer ved Oslo politidistrikt i fjor tok hele 818827,30 kroner i overtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er utbetalinger Riksrevisjonen stiller spørsmål ved. En av politisjefene er suspendert fra tjenesten og under etterforskning av SEFO. Nyttårsaften i fjor skrev Dagbladet om en av de høyt betrodde politisjefene, som ifølge de ansatte på avdelingene, hadde ført overtid mens han var sykmeldt og leid en luksusbil på politiets regning til privat bruk.

Nå har Riksrevisjonen revidert tjenestelistene og overtidsregningene ved Oslo politidistrikt. Dagbladet har kopi av brevet avdelingsdirektør Ing-Marie Stavdal og rådgiver John Arild Bertrandsen i Riksrevisjonen har sendt til politimester Anstein Gjengedal i Oslo.

32000 timer

Etter at tre førstebetjenter ved utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt slo alarm og laget en hemmeligstemplet rapport, hvor de anklaget sin nærmeste overordnede for fusk, har Riksrevisjonen gått igjennom forholdene på avdelingen.

Ifølge Riksrevisjonen hadde utlendingsseksjonen i fjor et forbruk på hele 32000 overtidstimer.

Riksrevisjonen viser i brevet til Anstein Gjengedal og presiserer overfor politimesteren at:

«Overtidsarbeid skal være beordret og kontrollbart. Overtid skal i alminnelighet utføres i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid, og begrenses mest mulig. »

En politiinspektør (51) skal ha fått utbetalt godtgjørelse for 215 timer - tilsvarende snaue 100000 kroner. Overtida skal ifølge Riksrevisjonen være underskrevet uten dato, og attestert uten datering av en visepolitimester (48).

Ferieovertid

Politiavdelingssjefen (44) som er suspendert og under SEFO-etterforskning, har 489 timer overtid.

Riksrevisjonen konkluderer med at oppdragenes art er av «diverse saksbehandling» eller «asylsaksarbeid».

Ved siden de 489 timene - om lag 190000 kroner - skal 44-åringen ha ført overtid for 22000 kroner i en 16 dagers ferieperiode.

Ikke datert

Mens en av avdelingssjefene ved politiseksjonen er suspendert og under etterforskning av SEFO, stiller Riksrevisjonen spørsmål også ved tre av hans nærmeste kolleger - politiavdelingssjefer ved samme seksjon og deres overtidslister.

En av politiavdelingssjefene (43) fikk utbetalt 607 overtidstimer - snaue 235000 kroner.

Riksrevisjonen påpeker i brevet at oppdragenes art er «diverse», «arbeid med database» og «diverse intranett».

En 42 år gammel politiavdelingssjef har fått utbetalt godtgjørelse for 275 timer, tilsvarende vel 160000 kroner.

Snaue 170000 kroner - 436 overtidstimer - er utbetalt til en 49 år gammel politiavdelingssjef på samme politiseksjon.

Ifølge Riksrevisjonen har også 49-åringen ført overtid etter såkalt «administrativ saksbehandling».

Riksrevisjonen påpeker gjentatte ganger i brevet til politimester Anstein Gjengedal at overtidsregningene er underskrevet uten datoer, og attesteres uten datering.

OVERTIDSREKORD: Riksrevisjonen stiller spørsmål ved at fem sjefer ved Oslo politidistrikt i fjor hevet over 800000 kroner i overtid. Bare utlendingsseksjonen ved Oslo-politiet hadde i fjor hele 32000 overtidstimer.