Fikk bot

Under geologiske undersøkelser på et av Norges aller nordligste punkt, Melkøya utenfor Hammerfest, vandaliserte Statoil hustufter fra vår aller tidligste bosetting. Nå er oljeselskapet ilagt 300.000 kroner i bot.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utskjemmingen skjedde til tross for at selskapet var klar over at øya var full av kulturminner.

Hendelsen fant sted under arbeid med mulig ilandføringssted fra Snøhvit-feltet. Politiadvokat Hans Tore Høviksland ved Økokrim sier til Dagbladet at han ser meget alvorlig på saken. Utskjemmingen fant sted på tross av at selskapet var gjort oppmerksom på at det var igangsatt kartlegging av bosettingstuftene på øya.

Økokrim mottok anmeldelse fra Finnmark fylkeskommune i etterkant av ødeleggelsene, som fant sted i juni 1998. Først denne uka er saken avgjort.

Beltevogn

- Hustuftene er fra yngre steinalder, altså fra vår tidligste bosetting. Det ble kjørt med beltevogn som avsatte markerte spor i torvlaget mellom tuftene. Boplassene er fra tida 1800 år før Kristus. Kulturminnene ble utilbørlig skjemmet, og et større område sto i fare for å bli ødelagt. For dette er Statoil nå ilagt en bot på 300000 kroner, sier Høviksland.

Handlingen skjedde i regi av Norges Geotekniske undersøkelser (NGU) på oppdrag fra Statoil. NGU er også er ilagt en bot på 75000 kroner.

Beklager

Statoil beklager vandaliseringen og vil bestrebe seg på ikke å begå liknende tabber igjen:

- Vi er lei for at vi benyttet beltevogn uten å søke om tillatelse på forhånd, sier rådgiver Sverre Kojedal til Dagbladet.