Fikk feilsendt intern e-post fra SFT

«Herregud ... Kanskje en lur policy å ikke svare dem før vi må???»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Innbyggerinitiativet på Nesodden kjemper mot at enorme mengder giftig bunnslam fra Oslo indre havn skal deponeres i Bunnefjorden, mellom Oslo og Nesodden. 

Ekteparet Are Dammann og Elin Leer-Salvesen er to av drivkreftene bak Innbyggerinitiativet. De mener det allerede lekker store mengder giftig slam fra deponiet, og at arbeidene derfor må stanses. Den 6. juni sendte Dammann og Leer-Salvesen følgende e-postmelding til SFTs Marit Kjeldby: «I henhold til offentlighetsloven begjærer herved Innbyggerinitiativet på Nesodden innsyn i all korrespondanse, til og fra, og brev og mail mellom, Statens forurensningstilsyn og Secora i sak vedrørende helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo Havnedistrikt. (...)»

Svaret de fikk, lød: «Herregud ... Kanskje en lur policy å ikke svare dem på noen e-post før vi må???»

Innbyggerinitiativet reagerer sterkt på innholdet i den feilsendte e-posten. De krever at Kjeldby må erklæres inhabil, og at hun heretter ikke skal arbeide med deponisaken.
- Ikke inhabil
SFT-direktør Ellen Hambro sier til Dagbladet at e-posten ble feilsendt, og at den mest av alt var uttrykk for avsenders reaksjon på høyt arbeidspress.

- Denne saken har vært gjenstand for stor interesse i lang tid, og antallet henvendelser er tilsvarende høyt. Vi bestreber oss på å svare alle og på å opptre i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Denne e-postmeldingen var et hjertesukk over antallet henvendelser, ikke noe annet. Den var ment internt, men ble feilsendt. Vi anser derfor ikke at vedkommende direktør er inhabil.

Hun avviser også påstander om at SFT holder tilbake viktige opplysninger i saken.

- Vente i det lengste

Are Dammann sier Hambro tar feil. Opplysninger er holdt tilbake. Og den feilsendte e-posten gir uttrykk for en holdning til offentlighet som er kritikkverdig, mener han.

- Det kan ikke herske noen tvil om at Marit Kjeldby faktisk skriver at det muligens er best å vente i det lengste med å svare på våre spørsmål. Derfor reiser vi habilitetsspørsmålet. Vi mener Kjeldby ikke bør jobbe mer med deponisaken, og det må SFT faktisk forholde seg til, sier Dammann til Dagbladet.

Både Innbyggerinitiativet på Nesodden, Bellona og andre miljøorganisasjoner mener det skjer en betydelig spredning av miljøgifter utover de rammer som er gitt. Men Miljøverndepartementet, SFT og Oslo Havn sier at det var forutsett og akseptert at det ville bli en del forurensning rundt deponiet i anleggsperioden.

- Naturlig å reagere

Professor Petter Jenssen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, som på 1990-tallet var med på å utarbeide retningslinjer for SFT om hvordan man skal undersøke områder med forurenset grunn, sier til Dagbladet at han forstår innbyggerinitiativets skepsis til prosjektet.

- De graver de forurensede bunnsedimentene opp med grabb, og de tilsetter salt til massene før de sprøytes ned til dypvannsdeponiet under sterkt trykk. Dette er en temmelig primitiv metode som kan føre til store lekkasjer av forurenset masse. Jeg vet ikke om dypvannsdeponiet lekker, men det er god grunn til å være opptatt av om det lekker, sier Jenssen.

Han minner om at det er strøm i fjorden, og at massene utsettes for skiftende temperaturer. Betingelsene i fjorden er annerledes enn det man vil finne i et laboratorieforsøk, sier Jenssen, og minner om at PCB og andre stoffer fra inn- og utland er ført med strømmen helt til Arktis der de påvirker miljøet. Blant annet har isbjørn fått nedsatt fertilitet på grunn av denne forurensingen.

- Min største bekymring er at de forurensede massene lekker ut fra deponiet og sprer seg til store deler av Oslofjorden, sier Petter Jenssen.

FRYKTER LEKKASJE: Ekteparet Elin Leer-Salvesen og Are Dammann i Innbyggerinitiativet.