I RETTEN IGJEN: Mulla Krekar hilste på aktor Vegard Rødås før rettsmøtet i Oslo tingrett i dag. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
I RETTEN IGJEN: Mulla Krekar hilste på aktor Vegard Rødås før rettsmøtet i Oslo tingrett i dag. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Fikk ny PST-rapport om Krekar i går

Flytting til Kyrksæterøra begrunnes med islamist-møter i Oslo i 2012.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Aktor Vegard Rødås bruker i dag en helt fersk rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste for å underbygge vedtaket om å tvangsplassere mulla Krekar på Kyrksæterøra og ilegge ham meldeplikt der. Deler av rapporten er gradert og vil trolig bli lagt fram bak lukkede dører.

Rødås, som er påtaleleder ved Politiets utlendingsseksjon, opplyste i retten at det dreier seg om en ny trusselvurdering av mulla Krekar, som ble utarbeidet 23. januar i år - altså for bare fire dager siden. Politiet fikk rapporten i går.

- Kan ha styrket posisjonen i fengsel I tillegg til å vise til selve utvisningsvedtaket mot Krekar og den gamle vurderingen om at han utgjør en fare for rikets sikkerhet, kommer PST med en oppdatert beskrivelse av islamistens stilling også utenfor Norges grenser.

- Krekars posisjon i disse miljøene er ikke nevneverdig svekket, det antas at han vil gjenoppta denne aktiviteten når han slipper ut av fengsel. Det utelukkes heller ikke at han til en viss grad har styrket sin stilling i internasjonale jihadismiljøer som følge av rettsprosessene mot ham. Krekar kan i enkelte miljøer oppfattes osm en slags martyr som har måttet lide for at han har forsvart islam, refererte Rødås fra den ugraderte delen av notatet.

PST-rapporten legger stor vekt på at flere personer som er regnet som ekstreme islamister - i hovedsak etniske kurdere - i tida før pågripelsen i 2012, har møtt Krekar fysisk.

- Flere av krekars tilhengere og sympatisører hadde i lengre tid oppsøkt ham i Oslo. Møtene fant dels sted på hans bopel, dels andre steder. Enkelte kom også tilreisende fra utlandet. En av de besøkende fra sveits var dømt for tre års fengsel for spredning av materiale på nett fra al-qaida-støttede organisasjoner, heter det i rapporten.

Kriteriene bak Kyrksæterøra Rødås gjenga også selve kriteriene PST ga som råd overfor Politidirektoratet nå selve stedet for Krekars omplassering skulle velges. Kriteriene omfattet blant annet: 

• Det aktuelle stedet bør ligge utenfor de største byene og betydelig reiseavstand fra Oslo. Det vil gjøre Krekar vanskelig tilgjengelig for møter med personer fra ekstreme islamistiske miljøer. Det bør derfor også være avstand fra flyplasser med internasjonale ankomster.

• Stedet bør ikke være i nærheten av islamister i osloområdet, bergensområdet eller Rogaland.

• Det må ikke være i nærheten av personene han er dømt for å ha truet

• Det må være i et polidistrikt med gode ressurser til å blant annet ivareta Krekars sikkerhet

• Finnmark og Troms vil vanskeliggjøre besøk av familie og bære preg av overreaksjon, og anbefales ikke. 
Politiet har nå begjært lukkede dører i retten for framleggelse av den hemmeligstemplede delen av PSTs vurdering.

- Krekar vil kunne ha mulighet til å spre sin ideologi via nettet også fra Kyrksæterøra. Men sjansen for fysiske møter der er lavere. PST har registrert at han har hatt direkte møter med personer i miljøer som anses som en trussel. Hvis han flyttes langt unna østlandsområdet, er det mindre sjanser for slike møter. Dette må ses i sammenheng med oppblomstring av et uheldig miljø på østlandsområdet. For eksempel er det godt kjent at det er mange fra Østfold som har dratt til Syria, og enkelte har kommet tilbake. På et sted langt unna er det lettere å ha kontroll på hvem som møter ham sa Rødås i retten i formiddag.