Pleiepengeordningen

Fikk ramsalt kritikk - nå snur regjeringen

KrF har fått med seg regjeringen på å reversere samtlige endringer i den omstridte pleiepengeordningen.

ÅPNER LANDSMØTET: KrF-leder Olaug Bollestad med gladnyheter til foreldre med alvorlig syke barn på partiets landsmøte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
ÅPNER LANDSMØTET: KrF-leder Olaug Bollestad med gladnyheter til foreldre med alvorlig syke barn på partiets landsmøte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB ScanpixVis mer

I høst raste debatten om pleiepengeordningen, som skal sikre at foreldre med alvorlig syke barn får økonomisk kompensasjon når de må gå ut av jobb for å ta hånd om barna.

Regjeringens endringer i 2017 skulle føre til at ytterligere 9000 barn og familier skulle innlemmes i ordningen, men har fått hard medfart av blant andre SVs Audun Lysbakken, og eksperter som har kalt den rå, brutal og grunnlovsstridig.

Når KrFs partileder Olaug Bollestad går på scenen under partiets landsmøte fredag, kan hun annonsere at regjeringen har gått med på å reversere samtlige av de omstridte endringene.

Nå fjernes altså det siste vedhenget, graderingsreglene, som har fått dramatiske konsekvenser for foreldre med alvorlig langtidssyke barn.

Trer i kraft i juli

- Disse foreldrene er helter som ivaretar ungene sine og som bruker ekstremt mye krefter på å ha nattevåk eller være i beredskap. De skal slippe å kjenne på en økonomisk bekymring, som at de blir trukket i lønna fordi de burde vært i jobb de timene ungene er i barnehage, mens de egentlig er i beredskap. Det skal være hundre prosent lønn, uten tidsbegrensning, sier Bollestad til Dagbladet i forkant av landsmøtet.

- Dette er en sak der hele KrF står samlet. Vi skal legge til rette for at det skal være mulig å bli alvorlig syk eller få en funksjonsnedsettelse. Vi må bygge dette som et samfunn som skal klare å se enkeltmennesket.

Endringene trer i kraft fra 1. juli i år, og tas med i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i midten av mai.

Pleiepenger har lenge vært en fanesak for KrF, og en sentral del av likeverdsreformen som ble vedtatt under partiets landsmøte i september i fjor, før det mye omtalte veivalget som endte med at de gikk inn i regjering.

- Pleiepengene er en viktig ordning i et likestillingsperspektiv, ikke bare i et helseperspektiv. De familiene som har unger med spesielle utfordringer skal ikke føle at samfunnet graderer dem og deres hjelp. De skal få samme mulighetene som oss andre.

Det er foreløpig usikkert hvor mange endringene vil omfatte, og derfor hva det vil koste, men det er anslått at prislappen vil ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra for inneværende år til posten som tar for seg pleiepenger.

- Systemet skal passe til enkeltmennesker, enkeltmennesker skal ikke passe inn i systemet. Det handler om folk, og folk er forskjellige. Og da er det ikke ett system som passer for alle. Systemet må tilpasse seg den enkelte. Der har pleiepengeordningen en viktig funksjon.

Omstridt ordning

En rekke eksperter har uttrykt stor misnøye siden ordningen ble innført i oktober i fjor. Regjeringen fikk raskt en bestilling fra Stortinget om å gjøre endringer.

Den opprinnelige ordningen medførte at foreldre med langtidssyke barn bare fikk dekket 66 prosent av inntekten etter det første året, altså graderingsregelen. Den inneholdt også en tidsbegrensning på fem år, samt en aldersgrense som gjorde foreldre med psykisk utviklingshemmede barn mistet støtten etter at barnet ble myndig.

I desember gikk KrF sammen med opposisjonen om å fjerne tidsbegrensninga.

De stemte imidlertid med regjeringen om å holde fast ved graderingsreglene, som reduserer tilskuddet til foreldrene dersom barnet får tilsyn for eksempel på skole, i barnehage, eller en annen etablert avlastningsordning.

Dagbladet har tidligere skrevet om Elin Gunnarsson, som er alenemor til alvorlig syke William, og som har blitt nødt til å ta opp forbrukslån for å få råd til å være hjemme med sønnen.

På grunn av tidligere erfaringer er hun redd for at sønnen skal dø dersom hun ikke er i umiddelbar nærhet. Hun har derfor blitt rammet hardt av graderingsreglene, og var svært skuffet da KrF stemte med regjeringen om å beholde disse.

KrFs argumentasjon den gang var at partiet ikke kunne stemme for forslag som ville ha budsjettkonsekvenser for 2019, der de allerede har forhandlet med regjeringen om en endelig budsjettavtale.

De ba heller om en ny behandling i løpet av 2019, som vi nå får resultatet av.

- Tynn forklaring

SV-leder Audun Lysbakken gikk i desember hard ut mot KrFs argumentasjon for å vente med å innføre endringene, og mente den var både tynn og misvisende, ettersom dette ikke nødvendigvis kom til å gå ut over budsjettet.

KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken har kjempet iherdig med å få til endringer i pleiepengeordningen, og mener regjeringen har trenert behandlingen. Foto: Hans Arne Vedlog
KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken har kjempet iherdig med å få til endringer i pleiepengeordningen, og mener regjeringen har trenert behandlingen. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Budsjettet for 2018 var nemlig kraftig overdimensjonert. I salderingen av posten som tar for seg pleiepenger ble beløpet nedjustert fra opprinnelige 1,27 milliarder til 750 millioner kroner. Ordningen hadde altså kostet flere hundre millioner mindre enn regjeringen hadde satt av.

I 2019-budsjettet er beløpet oppjustert til 1 milliard kroner. Lysbakken mente det var høyst sannsynlig at dette ville dekket en eventuell endring av graderingsreglene allerede fra nyttår.

- I lys av dette, hvorfor kunne dere ikke stemt for endringen allerede i desember?

- Vi fikk disse innspillene ganske seint, da budsjettet allerede var forhandlet. Derfor er dette første anledning. Vi var jo enige i saken, men det skal jo noen penger på bordet.

- Skal det egentlig det? Når foreldre får pleiepenger for å ta hånd om barna, vil vel det også innebære lavere kostnader til blant annet helsepersonell?

- Da vi hadde dette oppe i høst, var det fordi vi ville ha dette fremst i budsjettet. Og nå leverer vi. Dette er helter som KrF har vært opptatt av, og som vi inkluderte i Granavolden-plattformen. Raskere enn det går det nesten ikke an å få til.

Avviser konflikt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har flere ganger stått fast ved at regjeringen mener det er riktig å holde fast ved graderingsreglene.

- Vi mener det er riktig at pleiepenger graderes etter hvor mye tilsyn barnet får av andre. Pleiepengene har alltid vært en midlertidig inntektserstatning for foreldre som må være borte fra jobb, på samme måte som den ordinære sykelønnsordningen, har hun tidligere sagt til Dagbladet.

- Hva tenker du om måten regjeringen har håndtert denne saken på?

- Det er alltid sånn at ting kan gjøres bedre. Vi har hele tida vært opptatt av at dette må endres, og nå holder vi fast ved at det med den endringen som nå skjer, sier Bollestad.

Hun avviser at saken har vært en kilde til konflikt blant regjeringspartene.