Fikk særbehandling i helsekøen

Gro og Arne Olav Brundtlands legebehandling i Norge krever særlig godkjennelse fra franske myndigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO/PARIS (Dagbladet): – Hovedregelen er at ved flytting til utlandet, har du ikke rettigheter til helsetjenester i Norge, sier direktør for pensjon og ytelser i Nav, Hilde Olsen, til Dagbladet. Olsen uttaler seg på generelt grunnlag, men opplyser følgende om regelverket:

– Planlagt behandling, eller kontrollundersøkelser «hjemme» i Norge, dekkes ikke sier Olsen.

Til Dagbladet sa Gros PR-rådgiver, Jon Mørland, fredag følgende om hvorfor Gro mottar helsetjenester i Norge, til tross for at hun ikke betaler skatt av sin statsministerpensjon:

– Vi blir trukket syketrygdeavgift ved utbetaling av våre pensjoner, etter en avtale mellom en rekke land innenfor EØS-området, bla Norge og Frankrike, om samarbeid omkring helsetjenester og trygderettigheter.

– Saken er betent

Dette regelverket er imidlertid både komplisert og strengt.

– Denne saken er betent. Det stemmer at ekteparet Brundtland ikke kan bruke helsetjenester i Norge, når de er bosatt i Frankrike. Unntaket er øyeblikkelig hjelp, eller ved særlige grunner, og etter hva jeg skjønner er det ikke snakk om det i denne saken. Det kan ikke være slik at Gro Harlem Brundtland har sitt eget regelverk og så gjelder det noe helt annet for alle andre, sier Harald Nesvik (FrP), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Gro Harlem Brundtland var i går ikke tilgjengelig for kommentar, ifølge PR-rådgiver Mørland.

STRENGE KRAV STILLES: Det synes klart at det kreves en helt særskilt godkjenning fra franske myndigheter for at ekteparet Arne Olav og Gro Harlem Brundtland skal kunne tilkjennes legebehandling i Norge. Det er uvisst om dette har skjedd. Foto: Jeanette Landfald
STRENGE KRAV STILLES: Det synes klart at det kreves en helt særskilt godkjenning fra franske myndigheter for at ekteparet Arne Olav og Gro Harlem Brundtland skal kunne tilkjennes legebehandling i Norge. Det er uvisst om dette har skjedd. Foto: Jeanette Landfald Vis mer

Særavtale mulig

Ifølge NAV-direktør Hilde Olsen, er det likevel mulig å omgå denne regelen. Det krever imidlertid at franske myndigheter garanterer at de vil dekke utgiftene til behandlingen i Norge. Dette skjer på et såkalt E112 skjema.

– Det er mulig å få behandling i Norge, men da må man få utfylt E112 i det nye bostedslandet. Det får man ved å få godkjennelse av det nye bostedslandet, sier Olsen.

De ulike lands myndigheter er generelt svært tilbakeholdne med å gi slike tillatelser. Grunnen til det er enkel: De frykter at helseutgiftene skal komme ut av kontroll, dersom alle og enhver fritt skal «shoppe sykehus» på tvers av Europa.

Dagbladet ønsket å spørre Gro om hun har fått den nødvendige klareringen før sine operasjoner i Norge. Som nevnt var imidlertid ikke den tidligere statsministeren tilgjengelig for kommentar i går.

Dagbladet ble i går kontaktet av en rekke pensjonister bosatt i utlandet, som ikke har fått nyte godt av samme behandling som Brundtland. En av disse, som bor i Frankrike, skriver i en e-post om sin kontakt med norske Nav:

«Reglene innebærer også at norske pensjonister bosatt i Frankrike og som blir syke eller på annen måte har behov for helsetjenester er henvist til å benytte det franske helsesystemet. Blir du syk mens du er på besøk i Norge har du krav på akutt medisinsk hjelp, på lik linje med hva nordmenn har krav på ved besøk i andre EU/EØS land. Men bare akutt hjelp, rekonvalensbehandling eks. vis er du henvist til å ta i bostedslandet. Planlagte operasjoner, eks vis hofteoperasjoner kan en bare ta i bostedslandet.

Dette er hva vi har fått klar beskjed om fra norske trygdemyndigheter ved utflytting fra Norge. Informasjonen har ikke vært til å misforstå og reglene synes begripelige og klare, men så er vi kun vanlige folk og ikke tidligere statsminister. Underlig likevel at de som har vært med på å vedta de mellomfolkelige regler som vi ordinære folk må etterleve, selv ikke klarer å sette seg inn i slike, relativt enkle, regler.»

Frankrike best i verden

Gro har gjennomført to hofteoperasjoner i Norge, i februar og juni i fjor. Kostnadene ved slike operasjoner er, etter det Dagbladet får opplyst, på flere hundre tusen kroner. På nettsidene til den franske sykekassen, er det redegjort for under hvilke omstendigheter de vil betale for operasjoner i andre EØS-land.

Der står det:
•Før en avtalt sykehusinnleggelse kan finne sted i et annet EU land enn Frankrike – eller EØS-land- må du ha tillatelse fra den franske sykekassen.

•Du må selv legge ut for medisiner og sykehusopphold – og deretter be om at utgiftene tilbakebetales av den franske sykekassen du er medlem av.

•Tillatelse kan bare bli nektet dersom behandlingen ikke står på listen over behandlinger som skal dekkes av staten – eller når en tilsvarende behandling kan bli utført med samme effektivitet og i rett tid i Frankrike – pasientens helse tatt i betraktning.

- Reglene må være like

Gro Harlem Brundtland har selv kåret det franske helsevesenet til verdens beste. Det skjedde i oktober 2002, da hun var generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge rapporten «The World Health Report 2000», tilbyr det franske helsevesenet «generelt det beste helsetilbudet». I rapporten havnet Norge på 11. plass.

Harald Tom Nesvik i FrP mener at hvis Gro skal nyte godt av behandling i Norge selv om hun er bosatt i utlandet, må det samme gjelde alle utflyttede pensjonister.

– Da må denne saken skape presedens og reglene omgjøres. Det betyr at det er fritt fram for alle pensjonister som bor i utlandet til å bruke norske helsetjenester. Man kan ikke få rehabilitering og operasjoner i Norge bare for det at man heter Brundtland. Reglene skal være like for Jørgen Hattemaker og kong Salomo, sier Nesvik,