Recoveryakademiet:

Fikk sjokkvarsel - ventet sju måneder

Beboere ved et av Recoveryakademiets sentre nektes mat og medisiner som straff, hevdet en tidligere ansatt i et varsel i fjor høst. Først sju måneder seinere slo Statsforvalteren alarm overfor beboernes hjemkommuner.

KVALT AV MAT: Sønnen Michael og hans mor Vigdis vil ha fram sannheten om hva som førte til at David (53) døde på Recoveryakademiets bo- og omsorgssenter Stensbyhagen i Minnesund. Nå har Statsforvalteren bedt kommuner med beboere på denne institusjonen om å føre kontroll. Foto: Nina Hansen
KVALT AV MAT: Sønnen Michael og hans mor Vigdis vil ha fram sannheten om hva som førte til at David (53) døde på Recoveryakademiets bo- og omsorgssenter Stensbyhagen i Minnesund. Nå har Statsforvalteren bedt kommuner med beboere på denne institusjonen om å føre kontroll. Foto: Nina Hansen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I slutten av september i fjor, mottok Statsforvalteren i Oslo og Viken et varsel om uforsvarlig drift ved Recoveryakademiets (RA) bo- og omsorgssenter Stensbyhagen fra en tidligere ansatt.

Varsleren beskriver en rekke alvorlige forhold ved institusjonen i Minnesund, som huser beboere med rusavhengighet og psykiske lidelser:

  • Generelt dårlig oppfølging av beboere.
  • Beboerne blir nektet samtaler og blir fratatt/nektet mat, medisiner og aktiviteter dersom de kommer for seint til møter.
  • Bemanning blir redusert uten at oppdragsgiver blir varslet.
  • Mangelfull opplæring og manglende avviksregistrering.
  • Ansatte baksnakker og etterlikner beboere.
  • Personalet trener og sover i arbeidstida.

Tar selvkritikk

Først den 2. mai i år - sju måneder etter at varselet var mottatt - sendte Statsforvalteren brev om varselet til fem kommuner som har beboere på Stensbyhagen.

AGERTE SEINT: Statsforvalteren i Oslo og Viken, her representert av assisterende fylkeslege Helga Arianson. Foto: Nina Hansen
AGERTE SEINT: Statsforvalteren i Oslo og Viken, her representert av assisterende fylkeslege Helga Arianson. Foto: Nina Hansen Vis mer

Nå tar Statsforvalteren (SFOV) selvkritikk for sein respons.

«Vi beklager at det gikk lang tid før vi trakk inn kommunene i denne saken», skriver seksjonssjef Anette Asbjørnsen til Dagbladet.

«Vi mener vi har tatt saken på alvor, men ser at vi har brukt for lang tid på å få avklart alle forholdene og at saken burde vært avsluttet tidligere enn det vi nå klarer», heter det videre.

Det er likevel ikke slik at SFOV ikke har gjort noe i mellomtida, i den ikke avsluttede tilsynssaken:

«Vi har etterspurt og fått nye opplysninger siden september og fram til helt nylig (...). Klager har gitt oss viktige opplysninger underveis i saksbehandlingen, som har gjort at vi har fått vesentlig og ny informasjon inntil nylig.»

- Svarer den det gjelder

I brevene til kommunene gjengis innholdet i varselet.

Videre minner SFOV om at kommunene «har det overordnede ansvaret» for helse- og omsorgstjenester Stensbyhagen leverer på deres vegne, og plikter å utføre internkontroll med Stensbyhagens tjenester.

RA-sjef og storeier i det private helseforetaket, Ole Andreas Underland, sier til Dagbladet at bedriften ikke ble orientert om Statsforvalterens varselbrev til beboerkommunene.

- Vi har et godt samarbeid med Statsforvalteren og forholder oss til tilbakemeldinger som kommer fra dem, sier Underland.

Dagbladet har spurt ham hvor dekkende han mener beskrivelsene i varselet fra september 2021 er for forholdene på Stensbyhagen, og fått følgende svar:

«Hva vår klagebehandling angår så svarer vi opp den det gjelder og retter oss etter de tilbakemeldingene vi får.»

Visste om medieinteresse

16. april i fjor døde demenssyke og tidligere rusavhengige David Sørensen (53) på denne institusjonen i Minnesund. Han ble kvalt av mat i halsen.

Dagbladet har den siste tida avslørt at David hadde flere nestenulykker i ukene før han døde på Stensbyhagen.

STOLT FAR: David levde et liv på samfunnets skyggeside, men han var svært glad i sønnen Michael. Foto: Privat
STOLT FAR: David levde et liv på samfunnets skyggeside, men han var svært glad i sønnen Michael. Foto: Privat Vis mer

Flere uker før Statsforvalterens medarbeidere i mai sendte sitt brev til kommunene, var det klart at forholdene ved Stensbyhagen kunne bli et tema i mediene.

På nyåret hadde Davids sønn Michael begynt å stille spørsmål ved farens behandling og dramatiske dødsfall på Stensbyhagen. I februar fikk han Statsforvalteren til å gjenoppta granskningen av dødsfallet.

Også Dagbladet kontaktet Statsforvalteren om Stensbyhagen, med innsynsbegjæringer og spørsmål om en bekymringsmelding.

DØDE: Kevin (28) skulle få traumebehandling på et Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS). Han kom tilbake til mamma Vibeke i ei kiste. Reporter: Halldor Hustadnes. Foto: Nina Hansen Vis mer

- Hørte aldri noe

Dagbladet kjenner identiteten til den tidligere Stensbyhagen-ansatte som varslet Statsforvalteren om uforsvarlige forhold i september i fjor.

- Etter en kort, innledende korrespondanse, hørte jeg aldri noe mer fra Statsforvalteren. Jeg kan dokumentere flere av forholdene jeg varslet om, sier varsleren.

I sin redegjørelse til Statsforvalteren om David Sørensens dødsfall, skriver RA blant annet dette om hvem som bor på Stensbyhagen:

SVARER: RA-sjef Ole Andreas Underland sier de har et godt samarbeid med Statsforvalteren. Foto: Nina Hansen
SVARER: RA-sjef Ole Andreas Underland sier de har et godt samarbeid med Statsforvalteren. Foto: Nina Hansen Vis mer

«(Hovedsakelig beboere med) alvorlige psykiske lidelser kombinert med aktiv rus (...). Det er høy risiko for alvorlige hendelser på flere områder som selvmord, selvskading, intox, kvelning, anafylaktisk sjokk, sepsis, hjertesvikt, diabetesrelatert risiko, stikkskader med videre.»

RA skriver at det på grunn av dette er høyt fokus og høy kompetanse på livreddende førstehjelp blant personalet.

- Ser alvorlig på saken

Bærum kommune, som hadde ansvaret for avdøde David Sørensen, har nå to beboere på Stensbyhagen, og til sammen ni beboere hos RA.

Sammen med Statsforvalteren og Fredrikstad kommune mottok Bærum kommune varselet allerede i september i fjor, direkte fra varsleren.

Bærum sier de har tatt grep etter varselet, gjennom stikkprøvekontroller vedrørende bemanning, opplæring, brannvern, førstehjelp, legemiddelhåndtering og kvalitetssystem.

- Bærum kommune ser alvorlig på denne saken, og følger opp med leverandør, opplyser seksjonsleder Tildeling og forvaltning, Janne Nilsen.

Hun forteller at RA holder kommunen jevnlig oppdatert i saken.

Også Lørenskog, som kjøper fire plasser ved ulike avdelinger av RA, har tatt Statsforvalterens henvendelse på alvor. Kommunen opplyser å ha gjennomgått all dokumentasjon, vært på tilsyn på avdelingene, og fått tilbakemeldinger fra innbyggerne og deres pårørende.

«Vi finner ikke informasjon som understøtter bekymringen formidlet fra statsforvalter. Innbyggere som benytter tilbudet og deres pårørende er gjennomgående godt fornøyde med tilbudet», skriver Gry Røste, direktør for Helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune.

Avviser

I brev til Statsforvalteren opplyser Velferdsetaten i Oslo kommune at de ikke har fornyet kontrakten med RA, som ble inngått i 2016 og utløp 30. juni i år.

Overfor Dagbladet avviser Oslo kommune at varselet fra september i fjor er årsaken til at rammeavtalen er avsluttet.

Seksjonssjef Inger Stavik i Velferdsetaten framholder at varselet er fulgt opp.

DAVID: Her er David et drøyt år før han døde, tre dager før han fylte 52. Han sendte selv bildet til Michaels mor, eks-kjæresten Vigdis. Foto: Privat
DAVID: Her er David et drøyt år før han døde, tre dager før han fylte 52. Han sendte selv bildet til Michaels mor, eks-kjæresten Vigdis. Foto: Privat Vis mer

- Kontraktsperioden for tidligere rammeavtaler har løpt ut og kommunen har gjennomført en ny konkurranse om rammeavtale for heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser. Kommunen mottok mange tilbud i konkurransen. Recoveryakademiet nådde ikke opp i konkurransen, og ble derfor ikke tildelt ny rammeavtale. Tildelingskriteriene var pris og kvalitet, sier Stavik.

Hun forteller at det det siste året har vært bosatt i gjennomsnitt fire personer på Stensbyhagen gjennom kontrakten med RA.

Videre sier Stavik at RA gjorde Oslo kommune kjent med varselet i september i fjor.

- Velferdsetaten har fulgt opp dette varselet særskilt, i tillegg til ordinær kontraktsoppfølging, sier Stavik og legger til:

-Vi har hatt møter med dem om de forholdene som det står om i varselet.

- Har svarene vært tilfredsstillende?

- Vi har både fått informasjon i møter og fått skriftlig dokumentasjon. Vår oppfølging av varselet knytter seg til systemnivå, og vi konkluderte med at det vi kontrollerte var tilfredsstillende.

Oslo kommune har nå bare én gjenværende kontrakt med RA, om heldøgnstjenester til personer over 18 år med utviklingshemming.

Stavik sier at én person er bosatt gjennom denne avtalen, og at vedkommende ikke bor på Stensbyhagen.

- Mange samtaler

Kommunalsjef for helse og velferd i Øvre Eiker, Kari Hesselberg, forteller at kommunen har tre innbyggere på Stensbyhagen, og har gode rutiner for oppfølgingen.

- Det har vært ganske mange telefonsamtaler, både med administrasjonen og med beboerne, sier Hesselberg.

Hun forteller at RAs ledelse før Dagbladets første artikler om institusjonen, som ble publisert i desember i fjor, tok kontakt med kommunen.

Da det i mai i år kom en e-post om Stensbyhagen fra Statsforvalteren, var de derfor oppmerksomme på saken.

- I og med at vi hadde Recoveryakademiet på radaren, tenker jeg at vi var på den ballen, sier Hesselberg.

Hun opplyser at kommunen ikke har endret eller avsluttet noen avtaler med RA på bakgrunn av varselet fra i fjor eller e-posten fra Statsforvalteren i mai.

- Ikke bekymret

Ifølge direktør for helse og velferd i Fredrikstad, Janka Ekrem Holstad, ser kommunen alvorlig på brudd på pasientrettigheter, uavhengig av om det er i private avtaler eller i kommunens egne tjenester.

Hun skriver at kommunen gjennomførte uanmeldt tilsyn ved Recoveryakademiets bosenter Ørmen i august i fjor, og ved Stensbyhagen i november i fjor.

Da var konklusjonen at det ikke er «knyttet bekymring til tjenestetilbudet som Fredrikstad kommune kjøper av Recoveryakademiet», og at brukerne ivaretas etter avtalen.

Fredrikstad kommune har fire beboere på Stensbyhagen, og sju beboere andre steder.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer