Fikk sparken

E-post som du skriver på kontoret, kan bli brukt mot deg av sjefen. En salgsdirektør fikk sparken på dagen for illojalitet, etter at arbeidsgiver hadde gått inn og lest e-posten hans.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Direktøren gikk til sak, krevde avskjeden kjent ugyldig og forlangte en million i erstatning.

Han hevdet at det var snakk om privat e-post, som ikke kunne brukes som bevis mot ham i avskjedssaken. E-posten hadde arbeidsgiver ved administrerende direktør innhentet uten salgsdirektørens tillatelse, ifølge salgsdirektøren. Firmaet hevder det motsatte, at de aktuelle meldingene hadde med jobben å gjøre, og at de handlet for å beskytte sine egne interesser.

I en kjennelse i Borgarting lagmannsrett, som er av prinsipiell karakter, har arbeidsgiver fått tillatelse til å føre den oppsagte salgsdirektørens e-post som bevis mot ham i rettssaken om avskjeden.

Salgsdirektøren var i en oppsigelsesperiode på det aktuelle tidspunktet, men fikk sparken før han rakk å gå oppsigelsestida på tre måneder fullt ut.

Fravær på jobb

Salgsdirektøren begynte i selskapet 1. april 2001. 30. november samme år ble han oppsagt med fratreden ved utgangen av februar 2002. Oppsigelsen, som salgsdirektøren ikke aksepterte, var begrunnet med selskapets negative resultater.

4. februar fikk han skriftlig advarsel for manglende rapportering og fravær fra kontoret uten beskjed. 7. februar trakk arbeidsgiver tilbake samtykket til at direktøren kunne drive aktiv jobbsøking i det som var igjen av oppsigelsestida. 18. februar ville selskapet at han skulle underskrive en sikkerhetserklæring, som forhindret ham i å ta jobb i konkurrerende virksomhet seks måneder etter at oppsigelsestida var slutt.

Salgsdirektøren signaliserte at han ønsket å inngå en minnelig avtale, men i et møte 25. februar fikk han sparken. Avskjeden var ikke begrunnet.

Selskapet mente imidlertid at salgsdirektøren hadde fått tilbud om jobb, eller tatt jobb, hos en konkurrerende virksomhet, og at han i den forbindelse skulle ha forsøkt å «bygge bru» mellom enkelte av selskapets kunder og sin nye arbeidsgiver. Dette hevdet salgsdirektøren var feil.

Fikk tips

Selskapet hevder at de 29. januar fikk kjennskap til at salgsdirektøren hadde kontakt med et konkurrerende selskap, og at de 22. februar fikk bekreftet at han hadde akseptert jobben. Deretter hentet selskapet ut e-poster.

Lagmannsretten legger til grunn at selskapet hentet ut salgsdirektørens e-post etter å ha fått tips om at han var i kontakt med en annen arbeidsgiver om oppbygging av konkurrerende virksomhet i Norge.

I kjennelsen går det fram at innholdet i e-posten må være det sentrale. Lagmannsretten legger til grunn at de sentrale meldingene gjelder aktiviteter, spørsmål og planer som på en eller annen måte har forbindelse med den typen virksomhet salgssjefen sto for eller var interessert i. I et slikt perspektiv er det ikke grunn til å oppfatte meldingene som private.

Dommerne mener at meldingene er av betydning for å få et mest mulig riktig resultat av rettssaken.

<B>JA TIL SNIKLESING:</B> En saldsdirektør mente at privat e-post ikke kunne brukes som bevis mot ham i avskjedssaken, og vant i Asker og Bærum tingrett. Men han tapte mot arbeidsgiveren i lagmannsretten.