- Fikk tips fra Securitas-vakt

Ransetterlyste David Toska ble angivelig tipset av en Securitas-vakt om pengetransporter fra Gardermoen til Postens brevsentral på Oslo S.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skriver Toska sjøl i et internt notat til privatetterforsker Leif A. Lier sommeren 2002.

I oktober 2003 ble Postens brevsentral ranet av ei gruppe tungt bevæpnede og maskerte personer. Dette ranet ble gjennomført på samme måte som dødsranet i Stavanger et halvt år seinere.

Etter det Dagbladet får opplyst, mener politiet at den samme gruppa forbrytere står bak begge ranene. Ranet mot brevsentralen ble langt på vei mislykket. Ranerne slo ved en feiltakelse til minutter før pengetransporten fra Gardermoen hadde kommet fram til Oslo S, og utbyttet ble bare 400000 kroner. Ranerne unnslapp etter skuddveksling med politiet.

Innsideinformasjon

Politiet mener det feilslåtte ranet førte til at gruppa rettet søkelyset mot Norsk Kontantservice (NK) i Stavanger. 5. april slo de til. Utbyttet er anslått til 70- 100 millioner. Etterforskerne mener ransligaen må ha hatt innsideopplysninger før de slo til, både mot Postens brevsentral og mot NK.

Bakgrunnen for det omtalte internnotatet er at Toskas forsvarere, advokatene Christine Hamborgstrøm og Fridtjof Feydt, våren 2002 engasjerte Lier til å foreta supplerende etterforsking etter bankbokskuppet mot Sparebanken NOR på Bryn i Oslo i 2002.

Toska er sammen med en kamerat seinere tiltalt for å ha stjålet 20 millioner kroner fra bankboksene i bankfilialen. Toska har erkjent at han står bak det grove tyveriet, men hevder at utbyttet ble tre millioner kroner.

Toskas notat til Lier

Privatetterforsker Lier besøkte Toska flere ganger da han satt i varetekt etter bankkuppet. Toska skriver så internnotatet til Lier.

«Jeg skal vise hvordan det som i utgangspunktet var en uklar tanke om å gjennomføre et innbrudd i et bankhvelv, utviklet seg til en fullkommen slagplan. Det som egentlig var et umulig innbrudd, lot seg likevel gjennomføre fordi man fikk innsideopplysninger om Securitas' vaktrutiner og alarmsystemer.»

Toska forteller så om en rekke mulige innbrudds- og ransobjekter, som han hevder å ha fått inside-opplysninger om fra den omtalte Securitas-vakta.

Et av objektene er pengetransporten fra Gardermoen. Toska fortsetter: «Grunnen til at jeg nevner denne pengetransporten, er at Securitas-vakta har fortalt i avhør at det var jeg som først brakte dette tema på bane. Det er positivt feil. Det var nemlig Securitas-vakta som begynte å fortelle om denne pengetransporten.»

ETTERLYST: Fikk David Toska informasjon fra en Securitas-<wbr>vakt?