Finanger-dom kl. 15.00

Etter fem rettsaker kan Veronika Finanger i dag få erstaningen hun mener hun har krav på. 15 dommere i Høyesterett vil i ettermiddag offentliggjøre utfallet av den prinsipielle erstatningssaken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En kjøretur en novembernatt i 1995 ble skjebnesvangert for Finanger. Hun var 17 år og passasjer i en bil der føreren var beruset. Kjøreturen endte med en utforkjøring i 80 km/t. Veronika fikk hodeskader og lammelser i armen. Den andre passasjeren i bilen døde.

I dag, fem år senere kjemper Veronica Finanger fortsatt for å få erstatning fra forsikringsselskapet If.

Saken har til nå blitt behandlet i Inderøy herredsrett, Frostating lagmannsrett, EFTA-domstolen i Luxembourg og i avdeling i Høyesterett for så å bli henvist til plenumsbehandling.

Nei fra forsikringsselskapet

Da Veronika krevde erstatning ble hun møtt med full utelukkelse fra erstatningsorningen i bilansvarsloven og forsikringsselskapet har fastholdt dette fram til i dag.

Erstatning ble utelukket fordi selskapet mente Finanger visste, eller måtte vite, at føreren av bilen vår påvirket av alkohol.

Høyesterett har tidligere uttalt at det normalt ikke vil være aktuelt å tilkjenne erstaning i en slik sak. Finanger-saken skulle med dette være rimelig opplagt, hadde det ikke vært for EØS-avtalens vedlegg om motorvognforsikring.

EØS-regler

Direktivene for motorvognforsikring innførte en obligatorisk forsikring for hele EØS-området. Norge gikk inn i EØS-avtalen i 1992. Der forpliktet vi oss til å følge direktivene på dette området.

Norske myndigheter regnet ikke med at disse reglene ville kreve endringer i den norske ordningen med tap av rett til erstatning dersom man sitter på med en beruset bilfører. I følge EØS-avtalen tok de feil.

I dag skal Høyesterett ta stilling til om norsk lov kan tolkes til å passe med EØS-reglene, eller om den norske regelen er så klar at den må gå foran EØS-avtalen. Det er etter det Dagbladet.no vet stor uenighet internt.