Finansakrobat fengslet

BERGEN/OSLO (Dagbladet): Økokrim har fått varetekstfengslet den kreative og aktive finansmannen August Christian Mohr (48). Han er siktet for forsøk på grovt bedrageri, utbytteheleri og bounndragelser. Mannen med et tyvetalls registrerte norske selskaper nekter straffskyld.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økokrim har gjort en rekke beslag i kontorene og privatboligen til August Christian Mohr i Tuengen Alle 8 på Vindern i Oslo.

Allerede den 19. desember ble han varetektsfengslet i Oslo forhørsrett bak lukkede dører. Han sitter på brev- og besøksforbud i Oslo kretsfengsel, foreløpig fram til torsdag neste uke.

- Saken er under etterforskning. Jeg kan bekrefte at han er siktet for forsøk på grovt bedrageri mot Finansbanken. Vi har ikke tallfestet bedrageriforsøket. I tillegg er han siktet for utbytteheleri på 1,3 millioner amerikanske dollar og bounndragelser for det samme beløpet, sier konstituert førstestatsadvokat Erik Førde til Dagbladet.

Millioner

Økokrim har beslaglagt beløpet på 9,6 millioner kroner. Det skjedde idet en norsk bank på oppdrag for Mohr skulle iverksette en overføring mellom to utenlandske bank-konti.

Mohrs advokat John Christian Elden sier at Finansbanken aldri fant noe grunnlag for politianmeldelse om bedrageri.

- Finansbanken mener ikke at de er blitt forsøkt bedratt. Heller ikke Oslo forhørsrett eller Borgarting lagmannsrett fant skjellig grunn til mistanke for bedrageriforsøket, men de fant grunnlag for å fengsle ham for utbytteheleri og bounndragelser, sier Elden.

- Ingen fornærmet

Fengslingskjennelsen er etterpå blitt påkjært til Høyesterett.

Elden sier på vegne av sin klient at heller ingen er fornærmet i heleri- og unndragelses-sakene. Økokrim skal derimot være av den oppfatning at Mohr har drevet forretninger som har vært i strid med interessene til hans personlige konkursbo.

I 1994 ble Mohr dømt til fire års ubetinget fengsel i Luxembourg for å ha benyttet seg av falske dokumenter overfor en bank. Verdien på dokumentene som ble lagt i depot i banken ble oppgitt å være nesten 50 millioner kroner. Seinere fikk Mohr nedsatt dommen til to år. Den er nå sonet.

- Min klient ble i lagmannsretten i Luxembourg dømt til to års fengsel for uaktsom bruk av uriktige dokumenter. Mohr ble nektet å prøve saken for Høyesterett. Nå er den til behandling ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier Elden.

Blant de mange aksjeselskapene og enkeltmannsforetakene Mohr har registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund, finnes et selskap med navnet M. M. Aug. C. Mohr & Cie Holding A/S. Der står det at hele 130 millioner kroner er fullt innbetalt som aksjekapital. Mohr er selv oppgitt som daglig leder, mens en mann med adresse i England er oppgitt som styreformann. Etter navnet står det at styreformannen er ukjent. Selskapets formål er å eie og forvalte selskaper i ACMC-gruppen.

ACMC står for Aug. C. Mohr & Cie - Banquiers. Etter det Dagbladet erfarer skal store deler av aksjekapitalen på 130 millioner kroner referere seg til personlige gjeldsbrev.

I et annet foretak med navnet Mohrco Investment Corporation INC Norway AS er Mohr selv styreleder. Her skal det være innbetalt 600 000 kroner i aksjekapital. Selskapet har som formål å drive investeringer, kapitalplassering, forvaltning og å eie, styre og administrere fonds og finans-syndikater som inngår i selskapsgruppen.

Uten konsesjon

Spesialrådgiver Rune Grundekjøn i Kredittilsynet sier at ingen av de selskaper Mohr er registrert med i Brønnøysund har noen gang hatt konsesjon til å drive bankvirksomhet, finansieringsvirksomhet eller noen form for mekling.

Det er straffbart å offentliggjøre uriktig stor aksjekapital i et selskap, men Mohr er foreløpig ikke siktet for det. I 1990 ble han anmeldt av Kredittilsynet til Oslo politikammer for overtredelse av bestemmelser i finansierings-virksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Saken ble seinere henlagt.