Finansdepartementet sier ja til Storebrand-fusjon

Finansdepartementet har gitt Storebrand ASA tillatelse til å overta alle aksjene i Finansbanken ASA.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere har både Norges Bank og Kredittilsynet tilrådd Storebrands overtakelse av Finansbanken.

Finansdepartementets tillatelse innebærer at Storebrand-konsernet inntil videre organiseres med to banker i konsernet - Storebrand Bank AS og Finansbanken ASA. Godkjennelsen av konsernstrukturen gjelder i to år, og deretter må Storebrand-konsernet søke på nytt etter de regler som måtte gjelde da med hensyn til adgangen til å ha to banker i samme konsern.

«Rikmannsbank»

Kredittilsynet legger vekt på at det i dag er stor forskjell på den virksomheten de to bankene driver. Storebrands sjef Åge Korsvold har tidligere sagt at han vil skreddersy Finansbanken til å kunne betjene de rike privatkundene og deler av næringslivet. Finansbanken kostet Storebrand om lag 1,6 milliarder kroner.

Godkjennelsen av konsernstrukturen er tidsbegrenset fordi adgangen til å ha to banker i samme konsern er et særskilt spørsmål som regjeringen og Stortinget skal ta standpunkt til i lys av utredningen fra Banklovkommisjonen. Denne utredningen er for tiden til behandling i departementet.

Økokrim

Tidligere i år henla Økokrim en sak mot Storebrand, etter at selskapet kjøpte opp mer en 10 prosent av aksjene i Finansbanken uten å melde fra til Oslo Børs. Storebrand skyldte på regnefeil. De trodde at de hadde skaffet seg under 10 prosent, mens det riktige var 10,004 prosent.

NTB