KRITISK: Finansminister Kristin Halvorsen vil holde fast på den langsiktige strategien til Oljefondet, men sier at den aktive forvaltningen i Norges Bank i 2008 ikke er tilfredsstillende. Foto: SCANPIX
KRITISK: Finansminister Kristin Halvorsen vil holde fast på den langsiktige strategien til Oljefondet, men sier at den aktive forvaltningen i Norges Bank i 2008 ikke er tilfredsstillende. Foto: SCANPIXVis mer

Finansministeren kritisk til forvaltningen av oljefondet

- En skandale, mener FrP.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I dag ble det kjent 2008 ble det dårligste året noensinne i oljefondets historie. Årsrapporten for oljefondet viser at avkastningen i fjor var på minus 23,3 prosent.

Dette tilsvarer minus 633 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta, og er 3,4 prosentpoeng svakere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

- Resultatene for Statens pensjonsfond — Utland, som ble lagt fram av Norges Bank i dag, er det dårligste i fondets historie, og viser at det i 2008 ble sterkt påvirket av den internasjonale finanskrisen, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Etter påske vil finansministeren legge fram en stortingsmelding som blant annet skal se på hvilke grep som kan gjøres for å minske risikoen i oljefondets investeringer.

- Forvaltning ikke tilfredsstillende
Årsrapporten viser at oljefondets forvaltere har drevet en svært aktiv forvaltning — det vil si selv plukket ut aksjer og obligasjoner som de tror vil gå bra. Tallene viser at tapet ville blitt mindre dersom man hadde valgt å forvalte passivt. Det innebærer at fondets formelle eier, Finansdepartementet, plukker ut en referanseindeks. Fondet kjøper så aksjer og obligasjoner i henhold til indeksen.

Norges Bank skriver i årsrapporten at finanskrisen medførte store utfordringer for bankens risikostyring og risikohåndtering, og avdekket
svakheter ved gjennomføringen av investeringsstrategien. Risikostyringsmodellene i banken undervurderte risikoen i forvaltningen.

- Den aktive forvaltningen i Norges Bank i 2008 er ikke tilfredsstillende, sier Kristin Halvorsen.

- Må redusere risikoen
Tallene viser at det er på obligasjonsporteføljen det er påført ekstratap på grunn av manglede risikostyring.

- Vi er nødt til å ta grep for å redusere risikoen i den aktive forvaltningen. Her vil vi blant annet komme med en ny forskrift, sier Roger Schjerva, statssekretær i finansdepartementet til Dagbladet.no.

Han understreker at Norges Bank selv har annonsert at det er nødvendig med en innstramming her.

- Vil det dårlige resultatet i oljefondet får konsekvenser for noen?

DÅRLIGE RESULTATER: 
Direktør i Statens pensjonsfond - Utlandet, Oljefondet , Yngve Slyngstad (t.v.), og direktør i Norges Bank, Svein Gjedrem,  presenterte resulatet for Ojefondet for 2008 på en pressekonferanse i Oslo onsdag. Fondet hadde en verditap på 633 milliarder kroner i fjor. 
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
DÅRLIGE RESULTATER: Direktør i Statens pensjonsfond - Utlandet, Oljefondet , Yngve Slyngstad (t.v.), og direktør i Norges Bank, Svein Gjedrem, presenterte resulatet for Ojefondet for 2008 på en pressekonferanse i Oslo onsdag. Fondet hadde en verditap på 633 milliarder kroner i fjor. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Vis mer

- Det er det ingen grunn til å spekulere i, sier Schjerva.

Han tror heller ikke økningen i aksjeandelen vil bli vurdert på nytt. Nesten 50 prosent av oljefondet består nå av aksjer - taket er på 60 prosent. Det ble hevet fra 40 i 2007.

- Det var bred enighet på Stortinget om dette da det ble vedtatt. Dette ble endret ut fra en vurdering om hva som ville gi best avkastning på lang sikt. Men for 2008 ser vi at det ville vært bedre å ha en lavere andel aksjer. Likevel tror vi på lang sikt at det er bedre å eie selskaper enn obligasjoner, sier schjerva.

Han understreker at nedgangen på 633 milliarder foreløpig bare er på papiret, og at oljefondet er basert på en langsiktig tankegang.

Kronekursen virker inn
Finansministeren påpeker videre at de internasjonale aksjemarkedene ble nesten halvert i verdi i fjor. I tillegg har den svake kronekursen på slutten av året virket inn.

- Vi investerer våre egne penger, ikke penger vi har lånt. Vi er ikke tvunget til å selge mens kursene er lave. Vurderingen har vært, og er, at Statens pensjonsfond — Utland er godt posisjonert til å bære slike utslag som følger med den markedsrisikoen fondet tar. Strategien er langsiktig og godt forankret, og jeg er trygg på at den vil tjene oss godt over tid, sier finansminister Halvorsen.

- Skandale
FrPs finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein kaller verditapet i Oljefondet for en skandale.

- Nå er det på tide at vi får en debatt om åpenheten rundt hvordan Norges Bank og finansdepartementet forvalter folkets oljepenger. FrP var det eneste partiet som advarte mot økt aksjespekulasjon. De siste årene har fondsforvaltningen blitt mer og mer lukket. Vi trenger åpenhet og debatt om forvaltningen av innbyggernes sparepenger, sier Leirstein, som også er nestleder i Stortingets finanskomité, i en pressemelding.

I 2007 stemte FrP mot å endre fondets investeringsprofil, slik at 60 prosent skulle investeres i aksjer. Leirstein mener tapene ville vært mindre hvis FrPs ønske om 50 prosent investering i aksjer hadde blitt fulgt.

- Det har vært lite åpenhet rundt risikoinvesteringer som oljefondet ikke burde tatt, slik som oppkjøpet i Lehman Brothers rett før selskapet kom i problemer. Ved mer åpenhet kan folk få et klarere bilde over hva man investerer deres penger i, og hvordan disposisjoner Norges Bank gjør. Dette er tross alt deres penger, og ikke regjeringens.

TENKER LANGSIKTIG: Statssekretær i finansdepartementet Roger Schjerva mener man må skjerpe inn risikovurderingen i oljefondet. Men understreker at fondet tenker langsiktig. Foto: SCANPIX
TENKER LANGSIKTIG: Statssekretær i finansdepartementet Roger Schjerva mener man må skjerpe inn risikovurderingen i oljefondet. Men understreker at fondet tenker langsiktig. Foto: SCANPIX Vis mer

- Bør vurdere forvaltningen
Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener det kan være nødvendig å vurdere hvor godt Oljefondet forvaltes etter et slikt resultat.

- De dårlige resultatene er en konsekvens av nedgangen globalt, og det er viktig å huske at det er snakk om langsiktige investeringer. Det kan bli nødvendig å evaluerere hvor godt forvalterne ivaretar sin oppgave, men dette må være en totalevaluering som ikke er gjort ut fra dette resultatet alene, sier han til Dagbladet.no.

Sanner mener det er vanskelig å vurdere hvor stor innvirkning økningen av aksjeinvesteringer har hatt for det dårlige resultatet.

- Det er ikke mulig å vurdere i dag om det er en riktig eller gal beslutning, siden avkastningen skal tas ut over tid, sier Sanner.

Ønsker gjennomgang
Sanners oppfordring om å tenke langsiktig støttes av Venstre-leder Lars Sponheim, som mener regjeringen og Norges Bank bør puste ut og vise tålmodighet selv om verdien av oljefondet raser.

— Finansminister Kristin Halvorsen (SV) bør ha tålmodighet til å vente på bedre tider. Alle verdier i verden faller nå om dagen. Oljefondet har ingen realiserte tap, og historien har vist at tålmodighet over tid gir avkastning i aksjemarkedet, sier Sponheim til NTB.

Kristelig Folkeparti sier i en kommentar at de ønsker en gjennomgang av risikoprofilen Oljefondet har hatt i sine investeringer. Finanspolitisk talsmann for KrF, Hans Olav Syversen, sier at KrF nå vil ta initiativ i Stortinget til en gjennomgang av hvilken risikoprofil Oljefondet la seg på i fjoråret.

— Det er et varsku når man har tapt mer enn gjennomsnittet i markedet. Vi vil gå dypere inn i dette for å se om det er grunnlag for å justere kursen, sier Syversen til NTB.