Finnene tar over

Fra i dag er Finland sjef for EU det neste halve året. Statsminister Paavo Lipponen tar over presidentskapet etter forbundskansler Gerhard Schröder, som har ledet Europa gjennom den første krigen på dette kontinentet siden den Adolf Hitler startet. Den oppgaven kunne ha falt på Kjell Magne Bondevik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom Norge hadde stemt ja ved folkeavstemningen om EU i 1994, ville Kjell Magne Bondevik ha overtatt formannskapet i EU 1. januar 1999, og altså ledet Europa gjennom krigen om Kosovo. Ingen kan jo vite hvordan det ville ha gått, men trolig ville det satt større spor etter seg enn det ene møtet på Gardermoen mellom utenriksministrene Madeleine Albright og Igor Ivanov som OSSE-formann Knut Vollebæk ble hyllet så kraftig for på landsmøtet i Kristelig Folkeparti.

  • Det har mange fordeler å stå utenfor EU, men ingen kan oppriktig hevde at det gir større innflytelse i Europa enn å være medlem. NATO førte krigen mens EU-formann Schröder forsøkte å finne en diplomatisk løsning som kunne gi grunnlag for freden. I begge sammenhenger spilte OSSE bare en mindre rolle, selv om utenriksminister Vollebæk skjøttet formannskapet både med dyktighet, energi og kreativitet.

Da det skulle pekes ut en fredsmekler fra Europa som kunne samarbeide med Russlands Viktor Tsjernomyrdin, spurte kansler Schröder den finske presidenten Martti Ahtisaari. Finland er ikke medlem av NATO, men det er jo heller ikke Sverige eller Østerrike som begge også er med i EU. Ahtisaari har lang erfaring fra arbeid for FN, og han samarbeidet med meklerteamet David Owen/Thorvald Stoltenberg i Bosnia.

I stedet for å kaste seg på flyet til Beograd, avslo Ahtisaari med en diplomatisk kløkt som vekket beundring, å treffe Slobodan Milosevic før det forelå tilsagn fra Beograd som oppfylte kravene fra G8-landene. Da han reiste, ble det også en avtale.

  • I alle år etter krigen er Finland blitt omtalt med en stor porsjon nedlatenhet i de gode NATO-kretser. Lengst gikk høyresiden i den amerikanske Kongressen i indolent omtale av landet som «finlandisert» til bare noe litt mer enn en republikk i Sovjetunionen. Her hjemme tegnet Nationen president Uhro Kekkonen som en liten skjødehund holdt stramt i bånd av Leonid Bresjnev. Tidligere utenriksminister Svenn Stray klarte å trampe nesten like hardt i klaveret under et besøk i Helsingfors. Men de norske diplomatene og offiserene som har arbeidet i Finland, har ikke hatt problemer med forståelse og respekt. Og de får i dag bekreftet sin beundring for finnene når de ser hvordan landet markerer seg i Europa.
  • I tre år har finnene planlagt arbeidet med sitt eget diplomatiske initiativ som de har kalt «EUs nordlige dimensjon». Norge er en del av det perspektivet. Det er i dag finnene som føler størst ansvar for å ta vare på norske interesser i EU. Nå må nok planene justeres de neste seks månedene som kommer til å bli dominert av EUs ansvar for gjenoppbyggingen i Kosovo og forholdet til Serbia. Statsminister Paavo Lipponen har allerede markert seg med å erklære at også Serbia er en framtidig kandidat til medlemskap i EU.
  • Da Sovjetblokken brøt sammen for ti år siden, grep finnene øyeblikket og brukte en perfekt timet bisetning til å kvitte seg med VSP-pakten med Sovjet. Første skritt var å sette finsk økonomi på hestekur. Arbeidsløsheten var oppunder 20 prosent, og Nokia var et selskap som produserte gummistøvler, bildekk og treforedlingsprodukter. I dag er den finske arbeidsløsheten halvert til et europeisk nivå, og Nokia er et verdensomspennende høyteknologisk konsern med snart 50000 ansatte. Mens Sverige har problemer både med sin vilje og evne til å slutte seg til euroen, oppfylte finsk økonomi kravene da euroen ble innført i januar i år. Nød lærte naken finne å spinne.

Finland er yngre enn Norge som selvstendig nasjon. I desember er det 82 år siden landet fikk sin selvstendighet. Men nå er det Finland som er pådriver for Norden i Europa, og hvem skulle trodd at «Finland leder EU in till det tredje årtusendet»?