KREFTFUNN: Oljearbeidere i Nordsjøen er mer utsatt for kreft enn normalbefolkningen, viser et doktorgradsarbeid ved Kreftregisteret. Her er plattformen Gullfaks sett fra helikoptervindu i oktober 2002. Foto: Aleksander Nordahl
KREFTFUNN: Oljearbeidere i Nordsjøen er mer utsatt for kreft enn normalbefolkningen, viser et doktorgradsarbeid ved Kreftregisteret. Her er plattformen Gullfaks sett fra helikoptervindu i oktober 2002. Foto: Aleksander NordahlVis mer

Finner for mye brysthinnekreft, blærekreft, spiserørskreft og blodkreft i Nordsjøen

Kreftregisteret slår alarm.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet) Senere i juni vil stipendiat Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret disputere ved Universitetet i Oslo med sin doktogradsavhandling «Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers».

Stenehjem og medarbeidere ved Kreftregisteret har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.

Blant 41140 offshorearbeidere som ble fulgt for kreftsykdom i perioden 1999-2009, ble det observert 2191 krefttilfeller.

- I snitt var oljearbeiderne vi har fulgt opp i begynnelsen av 30-åra ved første ansettelse offshore, sier Stenehjem til Dagbladet.

Overhyppighet For noen krefttyper er det klare forskjeller mellom offshorearbeidere og den øvrige norske befolkningen.

Blant menn er det observert overhyppighet av brysthinnekreft, blærekreft og spiserørskreft, mens det blant kvinner er funnet flere tilfeller enn forventet av blodkrefttypen akutt myelogen leukemi (AML) og ondartet føflekk-kreft.

Forekomsten av all kreft uavhengig av type var noe økt for kvinner, men lik den øvrige befolkningen for menn.

- Rundt 4000 av de 41000 oljearbeiderne er kvinner, og vi fant 211 krefttilfeller. Vi har ikke noe konkret svar på hvorfor kvinner i oljebransjen synes mer utsatt for kreft enn den øvrige befolkningen. Det kan skyldes naturlige svingninger, sier Stenehjem.

KREFTFORSKER: Stipendiat Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret disputerer senere i juni ved Universitetet i Oslo med sin doktogradsavhandling «Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers». Foto: Kreftregisteret
KREFTFORSKER: Stipendiat Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret disputerer senere i juni ved Universitetet i Oslo med sin doktogradsavhandling «Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers». Foto: Kreftregisteret Vis mer

Han påpeker samtidig at den såkalte «healthy worker»-effekten egentlig skulle tilsi at arbeidere i oljebransjen er mindre utsatt for kreft enn normalbefolkningen, da det stilles ekstra strenge krav til god helse for å få medisinsk godkjenning til å arbeide offshore.

Resultatene fra Kreftregisteret kunne ha kommet tidligere. I november 2005 avslørte Dagbladet at oljebransjen trenerte Kreftregisterets prosjekt om kreftfaren offshore i seks år.

Benzen gir kreft Resultatene fra Stenehjems doktogradsarbeid viser at løsemiddelet benzen, som forekommer naturlig i råolje, er knyttet til helseskader.

- Funnene bekrefter at risikoen for krefttypene akutt myelogen leukemi og kronisk lymfatisk leukemi blant nordsjøarbeidere øker med økende grad av benzeneksponering. Dette er kanskje vårt viktigste funn. Det vi ikke kan si noe om, er hvilken rolle andre kreftfremkallende løsemidler som toluen, etylbenzen og xylen har spilt i utviklingen av kreft, sier Jo S. Stenehjem.

Hudkontakt med olje og diesel var den eksponering som hyppigst ble rapportert blant alle offshorearbeiderne.

En tredjedel av produksjonsarbeiderne rapporterte eksponering for naturgass, halvparten av boredekksarbeiderne rapporterte hudkontakt med olje og diesel og 30 prosent og 16 prosent av henholdsvis vedlikeholds- og cateringarbeidere rapporterte eksponering for løsemiddeldamp - alle for en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer.