Finner ingen lovbrudd mot politimesteren. Elden reagerer

Spesialenheten bekrefter at de foreløpig ikke har funnet at politimester Ellen Katrine Hætta er skyldig i straffbare forhold. Det får advokat John Christian Elden til å reagere.

POLITIMESTER: Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt fotografert på kontoret og utenfor politikammeret i Kirkenes. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
POLITIMESTER: Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt fotografert på kontoret og utenfor politikammeret i Kirkenes. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Torsdag uttalte Spesialenheten at etterforskningen av politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, foreløpig viser at hun ikke har gjort noe ulovlig. Nå vurderer Hætta å ta saken videre, opplyser advokat John Christian Elden overfor Dagbladet.

For to uker siden ble det kjent at Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester Hætta. Spesialenheten åpnet etterforskning mot politimesteren etter et varsel som omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding av politidistriktets og Hættas private økonomi.

Spesialenheten bekreftet overfor Dagbladet at de åpnet etterforskning på bakgrunn av et anonymt varsel.

Hætta opplyste selv om etterforskningen i et Facebook-innlegg. I innlegget kritiserte hun etterforskningen, som hun mener ble åpnet «på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger».

«Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering», skrev hun.

Elden reagerer

Torsdag uttalte leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen, at etterforskningen mot politimesteren snart er ferdig uten at de har funnet at Hætta har gjort noe ulovlig.

- Undersøkelsene vi har gjort gir et bilde som avkrefter anklagen. Det er ikke kommet fram konkrete holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart. Saken vil om noen dager bli sendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse, sier Hjelm-Hansen til iFinnmark.

Dette får advokat John Christian Elden, som representerer Hætta i forbindelse med saken, til å reagere.

- Det er et forventet utfall. Det er rart at de var så høye og mørke før påske, og ikke så at anonyme påstander ikke nødvendigvis bør etterforskes, uttaler Elden til Dagbladet.

- Vurderer dere å ta dette videre?

- Ja. Jeg unner ingen i ledende posisjoner å bli utsatt for uthenging, og mulighet for å bli satt ut av spill av fiender ved bruk av anonyme kanaler.

Da etterforskningen ble kjent, omtalte Elden påstandene i varselet som «latterlige».

ADVOKAT: John Christian Elden bistår politimester Hætta i forbindelse med etterforskningen. FOTO: Nina Hansen / Dagbladet
ADVOKAT: John Christian Elden bistår politimester Hætta i forbindelse med etterforskningen. FOTO: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Snøscooter-handel

«Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøscootere av min mann», skrev Hætta i Facebook-innlegget hvor hun orienterte om etterforskningen.

Hætta avviste anklagene blankt. Hun hevdet at hennes private bil ble kjøpt av en privatperson før hun ble politimester, og at snøscooterne ble kjøpt av politidistriktet etter en anskaffelsesprosess - flere år etter at mannen hennes hadde sluttet i snøscooterbransjen.

Etterforskningsleder Hjelm-Hansen bekrefter torsdag at saken gjelder et snøscooterkjøp i 2013, og at handelen ikke ble gjort med mannen til Hætta.

- Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men etter blant annet dokumentgjennomgang ser vi at det er gjort handel med firmaet Nordgaard Motor, og ikke mannen til politimesteren.

Belastende og ubehagelig

Hætta skrev at ledere i Finnmark politidistrikt ble orientert om saken på et ledermøte i mars, og at alle ansatte i politidistriktet ble orientert for to uker siden. Politimesteren opplevde beskyldningene og prosessen som «veldig belastende og ubehagelig».

«Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig».

Hætta uttalte at hun ikke å spekulere på hvem som står bak varselet, men er kritisk til at «varselet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forhold».