Finner ingenting som går i feil retning

Trine Skei Grande jubler over nye likestillingstall. Men Arbeiderpartiet tar all æren selv.

FORNØYD MED PILA: Kulturminister Trine Skei Grande (V) er veldig tilfreds med tall som hun mener viser at regjeringens politikk virker. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FORNØYD MED PILA: Kulturminister Trine Skei Grande (V) er veldig tilfreds med tall som hun mener viser at regjeringens politikk virker. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Norge er på riktig kjøl i likestillingskampen. De som mener ting går i revers tar helt feil. De har heller ingen tallgrunnlag å vise til.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sikter til tall som hun mener viser at regjeringens politikk virker.

Flere barn går i barnehage, færre kvinner jobber deltid og færre mottar kontantstøtte. Tallene viser også at det er flere kvinner blant professorene på universiteter og høyskoler.

Snikskryt

Hun tror blant annet at regjeringens vedtak om gratis barnehage til lavinntektsfamilier skaper den positive utviklingen.

- Vi finner ingenting i tallene som tyder på at Norge går i feil retning, sier Skei Grande, og sikter til at Arbeiderpartiet beskyldte Venstre og regjeringen for å sette likestillingen i revers.

- Ap siktet til tvillingabortsaken, som innskrenker kvinners rett til selvbestemmelse?

- Utover den enkeltsaken, er det en rekke områder hvor likestillingen styrkes av denne regjeringen. Venstres politikk virker.

Tiltak

Likestillingsministeren sier hun likevel ikke er fornøyd. Skei Grande sier regjeringen jobber med flere tiltak som ytterligere vil bedre likestillingen i landet.

- Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) jobber med å bedre kjønnsbalansen i læreryrket. Jeg kommer til å be om et møte med advokatbransjen for å sørge for at likestillingen bedres der. Det er flest kvinner som studerer jus, men nesten ingen kvinner som blir partner i firmaene. Det skal regjeringen gjøre noe med.

Skei Grande varsler nå en gjennomgang av en rekke sektorer for å se hva som kan gjøres for å bedre likestilling og sikre kvinner bedre adgang til de gode jobbene.

- Og vi skal ikke se på arbeidslivet som én enhet, men ta gjennomgangen sektorvis. Riktige løsninger i finansnæringen er ikke nødvendigvis de beste løsningene overalt, sier hun.

Frivillig deltid

Tidligere har Dagbladet skrevet at to av tre kvinner som jobber deltid ikke ønsker seg større stillingsbrøk.

- Det er uansett slik at en stor andel kvinner jobber ufrivillig deltid, og det skal vi selvsagt jobbe med.

- Har KrF gitt regjeringen et imageproblem på likestillingsfeltet?

- Jeg tror ikke det, men vi må bli flinkere på å vise fram politikken vår på likestillingsfeltet.

Ap tar æren

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener fortsatt at hennes kommentarer om en likestilling i revers står seg.

- Denne regjeringen har kuttet i tiltak mot ufrivillig deltid, økt kontantstøtten, økt barnehageprisene, endret arbeidsmiljøloven, avskaffet likestillingsloven, avskaffet redegørelses- og aktivitetsplikten for bedrifter, og endrer nå abortloven. Alt dette er hver for seg enkeltgrep som i sum er negativt for likestillingen.

EKSPERTEN: Mens politikerne er uenige, forsker Mari Teigen på likestilling. Foto: Samfunnsforskning
EKSPERTEN: Mens politikerne er uenige, forsker Mari Teigen på likestilling. Foto: Samfunnsforskning Vis mer

- Bestrider du tallgrunnlaget Skei Grande viser til?

- Den statistikken Trine skryter av er resultatet etter åtte år med rødgrønn regjering og et aktivt likestillingsarbeid. Heldigvis rives ikke alt ned i løpet av noen år, men denne regjeringen har utelukkende tatt grep som er negative, ikke positive, for likestillingen.