«Finner ville gi sovjeterne fritt leide til angrep mot Norge»

Sovjetunionen ville tidlig på 1970-tallet ha løfte fra Finland om fritt leide til et angrep mot Norge over finsk område. Sovjeterne ønsket til og med aktiv finsk støtte til angrepet, hevdet finsk fjernsyn i går kveld.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bak det sovjetiske utspillet lå NATOs planer om å forsterke forsvaret av Nord-Norge, het det i fjernsynsprogrammet MOT. I september 1972 deltok mer enn 65.000 mann og 300 marinefartøyer i militærøvelsen Strong Express i det nordlige Norge.

- Sovjeternes hensikter framgår i all sin nakenhet av den daværende finske toppoffiseren Paavo Juntillas nedtegnelser. Sovjetunionen forsøkte å forsikre seg om at finnene ville garantere Sovjetunionen fri passasje, eller endog bistår Sovjetunionen i et angrep mot Norge, het det i det finske fjernsynsprogrammet.

«Felles interesse»

På begynnelsen av 1970-tallet antydet sovjetiske diplomater at det ville være i begge lands interesse, dersom Sovjetunionen overtok ansvaret for forsvaret av Finland nord for en linje mellom Uleåborg og Kajani i de midtre deler av landet. Uleåborg ligger ved Østersjø-kysten, omtrent på høyde med Brønnøysund i Nordland.

En kveld tidlig på 1970-tallet ble tre finske toppoffiserer bedt hjem til en sovjetisk diplomat i Tölö i Helsingfors. Sovjetunionens militærattaché ville høre hva de tre - forsvarssjef K. O. Leinonen, generalstabssjef Lauri Sutela og Paavo Juntilla, som da hadde tittel av generalkvartermester - mente om et slikt utvidet forsvarssamarbeid.

Dette første møtet førte til hemmelige konsultasjoner, som dog ble avbrutt uten resultat i 1974. Den nye finske forsvarssjefen Lauri Sutela avbrøt samtalene på eget initiativ, uten å spørre den mektige president Uhro Kekkonen til råds, gikk det fram av programmet i finsk fjernsyn mandag kveld.

Benekter kjennskap

Programskaperne i MOT sier at deres framstilling bygger på opplysninger som er funnet i den østtyske Folkearméens arkiver etter DDRs sammenbrudd. Tidligere generalstabssjef i Warszawapakten og sjef for Leningrad militærdistrikt, den russiske generalen Anatolij Gribov sier at han ikke kjenner til planer av den typen det her er snakk om.

Admiral Vladimir Tsjernavin, som har vært marinesjef både i Sovjetunionen og i Russland, opplyser at sovjeterne tilbød finnene avansert teknologi til samordning av de to lands luftforsvar. -Men så vidt jeg vet, ble tanken aldri helt gjennomført, tilføyer han.

Helt til i 1992 fryktet finnene at NATO skulle skyte krysserraketter mot Sovjetunionen fra fartøy for eksempel utenfor Bodø. Disse våpnene ville ha passert over finsk område, og da ville finnene ha havnet mellom barken og veden: Skulle rakettene skytes ned eller ikke?

(NTB-FNB)