Fire av ti voldtektstiltalte frifinnes

- Bevisene holder ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 2004, som er siste tilgjengelige statistikk, ble nesten halvparten av de voldtektstiltale frifunnet. For politiet og påtalemakta er dette katastrofetall.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch slår i et brev til Justisdepartementet fast at dette «er en uholdbar situasjon». Busch varsler allerede nå nye tiltak, retningslinjer og rutiner, på bakgrunn av resultatet fra en gruppe som arbeider med å gjennomgå voldtektssaker.Advokat Heidi Ysen, som har lang erfaring som bistandsadvokat og forsvarer i voldtektssaker, mener politi og påtalemyndighet bør gå i seg sjøl, etter at hun får tallene presentert av Dagbladet.

Spesielle saker

I 2003 ble 24,7 prosent av de voldtektstiltalte frifunnet. I 2004 var tallet steget til hele 40,5 prosent. I 2005 ble det anmeldt 798 voldtektssaker. Mange er fortsatt under etterforsking. Tallet på anmeldte voldtektssaker har steget med 30 prosent de siste fem åra.

Ifølge Dagbladets kilder skyldes en del av denne økningen en utvidelse av voldtektsparagrafen i august 2000. Advokat Ysen sier at frifinnelsesprosenten i voldtektssaker bør ligge høyere enn i andre straffesaker.

-  Bakgrunnen er at det ofte er påstand mot påstand om hva som egentlig har skjedd, og det er sjelden vitner til stede. Sedelighetssakene er på den måten veldig spesielle.

-  Det skal ikke være slik at politi, påtalemyndighet og domstolen skal tro på den ene eller den andre. Under rettssaken skal det framlegges bevis i seg sjøl. Samtidig er det sunt for strafferettspleien generelt at vi har en viss frifinnelsesprosent, sier hun

-  Men over 40 i frifinnelsesprosent i voldtektssaker er et veldig høyt tall. Jeg vet ikke med sikkerhet hva årsaken kan være. Vi må imidlertid håpe og tro at de som er i domstolene, forholder seg til bevisene, og da må det etter min mening være noe galt med etterforskingen og påtalemyndighetens vurdering av om bevisene holde til domfellelse, sier Ysen.

Bevissvikt

-  Vi kan jo ikke uten videre mistro domstolene spesielt i voldtektssaker. Det betyr etter min mening at bevisene ikke holder, og da er det politi og påtalemyndigheten som må gå i seg sjøl, fortsetter Ysen.

I en handlingsplan fra departementet om «Vold i nære relasjoner» ble det listet opp en bredt spekter av tiltak som skulle gjennomføres i perioden 2004-2007. Her heter det blant annet:

«Regjeringen vil ta initiativ overfor riksadvokaten til utarbeidelse av et rundskriv som tydeliggjør rutinene for behandling av voldtektssaker, ikke minst med hensyn til politi og påtalemyndighetens samarbeid med andre instanser».

Ifølge riksadvokat Busch skulle tiltaket gjennomføres i løpet av 2005. Busch vil nå avvente den omtalte rapporten fra den omtalte arbeidsgrunn, sjøl om det innebærer en ytterligere utsettelse av Tiltak 22.

BEKYMRET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.
AKTIV FORSVARER: Advokat Heidi Ysen.