Fire milliarder mer til kommunene

Regjeringen legger opp til at kommunene får en reell vekst i sine samlede inntekter på vel 4 milliarder kroner i 2001.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Totalt vil kommunesektoren disponere 225 milliarder, ifølge regjeringens forslag. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter vil derfor bli på nærmere to prosent.

Det legges opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på omlag 1,6 milliarder kroner i forhold til anslag på regnskap 2000.

Regjeringen foreslår videre at kommunesektoren i 2001 får kompensert med omlag 3,4 milliarder kroner som en følge av ekstra kostnad knyttet til utvidet ferie og arbeidsavtalen for lærere.

Rammeoverføringene til kommunene blir foreslått redusert med omlag 4 milliarder kroner i 2001.

Rammeoverføringene vil dermed utgjøre 54,1 milliarder kroner, fordelt på 35,5 milliarder kroner til kommunene og 18,6 milliarder kroner til fylkeskommunene.

Arbeiderparti-regjeringen foreslår å bruke med penger på distriktsutbygging kommende år. Bevilgningsrammen foreslås øket med sju prosent til 2.356,5 millioner.

Nyskapning skal det også satses mer på. I budsjettforslaget foreslår regjeringen å sette 80 millioner til dette formålet neste år.

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag en vekst på 30 prosent i tilskudd til boligetablering, boligutbedring og utleieboliger.

(NTB)