JENSEN-SAKEN: Denne uka starter prosedyrene i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Slik blir de neste dagene av ankesaken. Liveoppdateringer gjennom dagen får du på dagbladet.no. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

Eirik Jensen:

Fire spørsmål norgeshistoriens siste jury må svare på

- Det er et veldig stort informasjonsbilde de skal behandle.

Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff - 21 års fengsel - i Oslo tingrett i september 2017. 61-åringen anket på stedet, og siden den gang har han kjempet sitt livs kamp for å bli frikjent i lagmannsretten.

Tirsdag startet den dramatiske sluttprosedyren i Borgarting lagmannsrett, i det som er norgeshistoriens siste rettssak som går foran en jury. Der skal påtalemyndigheten, ved Spesialenheten for politisaker, og Jensen og hans forsvarere framlegge sin sak for juryen.

Dette er spørsmålsskriftet i Jensen/Cappelen-saken som juryen skal svare på. Spørsmålsskriftet kan bli endret.

  • Spørsmål 1: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

I grunnlaget vises det til inntil 6 anledninger i 2004 og 2005, inntil 24 anledninger mellom 2006 og 2009 og 18 anledninger mellom 2010 og 2013.

For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer.

  • Spørsmål 2: Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 1 er besvart bekreftende:

  • Spørsmål 3: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

I grunnlaget vises det til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer.

  • Spørsmål 4: Er korrupsjonen å anse som grov?

Dette er et tilleggsspørsmål som bare besvares dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende.

- Må være overbevist

Det er disse fire spørsmålene juryen skal svare på etter prosedyrene og fagdommerens rettsbelæring for juryen som finner sted neste uke.

Da vil lagmann Kristel Heyerdahl holde et foredrag, hvor hun slår fast hvilken forståelse av loven og rettsreglene juryen må legge til grunn når de skal avgjøre skyldspørsmålet.

Hun må forsikre seg om at juryen ikke misforstår jussen i saken, og juryen plikter å holde seg til det hun sier om lovforståelsen. Men hun vil også gå gjennom det hun og de to andre fagdommerne mener er de viktigste bevisene i saken, og hvilken vekt de ulike bevisene bør få. Dette er bare veiledende for juryen.

Deretter vil juryen trekke seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet. Tolv jurymedlemmer har fulgt Jensen-saken. To av dem vil fjernes ved loddtrekning, før de trekker seg tilbake.

De ti jurymedlemmene må svare ja eller nei på om Jensen er skyldig i medvirkning til grove narkotikaforbrytelser og korrupsjon. I prinsippet kan de svare ja på det ene spørsmålet og nei på det andre.

Diskusjonene skal ledes av juryens ordfører, men bortsett fra det er det få retningslinjer for hvordan de løser det. For at Jensens skal kjennes skyldig, krever det at minst sju av ti jurymedlemmer svarer ja på skyldspørsmålet.

- Kan ta flere dager

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier til Dagbladet at sluttprosedyrene er spesielt viktige i en sak som dette, hvor jurymedlemmene må ta stilling til over 120 forklaringer og flere tusen dokumenter som har blitt framlagt over mer enn 70 rettsdager.

- Det er et veldig stort informasjonsbilde de skal behandle. Det vil påtalemyndigheten først, og deretter forsvarerne hjelpe dem med å bearbeide, sier Strømstad og legger til:

- Juryen kan ikke svare ja på skyldspørsmålet før de er overbevist om skyld. Det betyr at påtalemyndigheten vil argumentere for at bevisene de har lagt fram holder for at juryen skal føle seg overbevist om skyld, mens forsvarerne naturlig nok vil trekke bevisene i tvil, og i tilstrekkelig tvil til at de mener juryen skal svare nei på skyldspørsmålet.

- Hvor lang tid kan det ta?

- Det er det umulig å ha noen mening om. Men det er et stort informasjonsbilde de skal gjennomgå, så jeg vil tro at de bruker noen dager på det, sier tingrettsdommer Ina Strømstad.

SPANET PÅ:  Politiet spanet på Cappelen etter at de hadde gjort innbrudd i hasjlageret hans. Det førte dem til en Kiwi-butikk på Grønland, og politimann Eirik Jensen. Her er videoen fra spaneren. Video. Politiet Vis mer