Fire varslere i politiet i Bergen får støtte i rapport

Advokatfirmaet Wiersholm har gjennomgått ytterligere fire varslersaker fra politiet i Bergen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): De fire varslerne varslet forsvarlig da de sa fra om kritikkverdige forhold. Ingen av varslerne er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven. Det er konklusjonen etter at de rettslige sider av sakene er gjennomgått.

Granskerne i advokatfirmaet Wiersholm har tidligere gitt politietterforsker Robin Schaefer full oppreisning og slått fast at hans opptreden måtte regnes som varsel om «kritikkverdige forhold» etter reglene i arbeidsmiljølovens § 2-4. Varslene til politimesteren, bistandsadvokaten, pressen og allmenheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i loven.

Politiledelsen fikk kritikk i Schaefer-saken for at de ikke hadde fulgt egne regler for handtering av varsling og for at de heller ikke hadde sørget for at Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarslig. Politimester Geir Gudmundsen gikk av som følge av rapporten som ble lagt fram i juni 2015.

- Stor belastning Nå har advokatfirmaet overlevert en ny rapport til Justisdepartementet som behandler varslingssaker fra politijuristene Liv Giertsen og Line Skjengen, HMS-rådgiver Per Terje Engedal og politioverbetjent Rigmor Isehaug. Rapporten blir ikke offentliggjort, men Justisdepartementet har lagt ut en pressemelding. 

Det er en stor belastning å varsle. Wiersholm skriver i rapporten at selv om det ikke kan konstateres gjengjeldelse, må arbeidsgiver stille seg spørsmål om det hadde vært mulig å skåne varslerne bedre. God kommunikasjon og dialog har avgjørende betydning for de ansattes mulighet til å fremsette kritiske ytringer og for å oppnå aksept for arbeidsgivers utøvelse av styringsbeslutninger.

Rapporten sier også at granskninger ikke alltid er det beste virkemiddel i saker som gjelder sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidsgiver bør i slike saker nøye seg med å kartlegge problemenes omfang slik at arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette nødvendige tiltak, istedenfor å iverksette granskninger.

Videre peker rapporten på at ikke alle kritikkverdige forhold omfattes av varslingsreglene, for eksempel vil arbeidsmiljøproblemer knyttet til ledelse, samhandling og styringsrett ofte falle utenfor disse.

- Dette er viktige læringspunkter som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med arbeidsmiljøutfordringer i etaten. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

33-åring tiltalt Den nye politimesteren i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, vil kommentere den nye rapporten fra advokatfirmaet Wiersholm seinere i dag.

Monika Sviglinskaja ble funnet død i en leilighet i Sund kommune på Sotra 14. november 2011. I forrige uke ble en 33 år gammel mann fra Lithauen tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han var tidligere samboer med Monikas mor. Han nekter straffskyld.

Tidligere har Spesialenheten for politisaker ilagt det som før het Hordaland politidistrikt en bot på 100 000 kroner for å ha utvist grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskningen av Monika-saken. Spesialenheten har også etterforsket om noen i politidistriktet har gjort seg skyldige i straffbare forhold knyttet til varslersaken fra Robin Schaefer, men kom i forrige uke til at det ikke har skjedd.