HAR EFFEKT: Seismikkskipet Geo Pacific sleper sine kabler langs Eggakanten utenfor Vesterålen i juli i fjor. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/ SCANPIX.
HAR EFFEKT: Seismikkskipet Geo Pacific sleper sine kabler langs Eggakanten utenfor Vesterålen i juli i fjor. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/ SCANPIX.Vis mer

Fisk blir stresset av seismikk

Men forskerne mener likevel at fisk og olje kan eksistere side om side.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Konklusjonen fra Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttets store forskningsprosjektet på seismikk og skremmeeffekt på fisk er klar: Fisk blir stresset av seismikk, men ikke skadet. Havforskningsinstituttet mener at fisk og olje kan eksistere side om side på visse vilkår.

— Det er fullt forsvarlig å drive med seismiske undersøkelser uten at det skader fisk, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund til NRK Nordland.

Endret atferd
Resultatene fra prøvefisket med garn og line viser ulike resultater. For noen arter gikk fangsten opp, for andre gikk den ned.

«Den mest sannsynlige forklaringen på både økte og reduserte fangster for ulike arter og fiskeredskaper er at lydbølgene fra seismikken stresset fisken, noe som førte til at den svømte mer», skriver havforskerne i sin pressemelding.

Ifølge forskerne er det klare indikasjoner på at fisken reagerte på lyden og endret atferd. Lydtrykket lå langt over terskelverdiene som er målt hos fisk. Det førte til at blåkveite, uer og lange endret svømmeaktivitet, og ble mer utsatt for å bli fanget i garn, mens sei delvis vandret ut av området.

Bedre enn forventet
Likevel er resultatene for fiskeriene bedre enn i en tilsvarende undersøkelse gjort på Nordkappbanken i 1992, da 69 prosent av torsken og hysa forsvant. Disse er sammen med seien de mest sårbare artene. Det gjør at forskningsdirektør Ole Arve Misund mener at fisk og olje kan eksistere sammen.

- Hovedårsaken til at det gikk bedre denne gang, er antakeligvis at det ble skutt med mindre intensitet nå enn den gang, sier forsker Egil Ona, medforfatter på rapporten.

Om seismikk skytes på en mindre intensiv måte og om sommeren, kan det altså gå bra, mener forskerne.

Oljeindustriens landsforening er storfornøyde.

- For oss viser dette at vi ved god planlegging og tett samarbeid med fiskerinæring, trygt vil kunne gjennomføre seismikkinnsamling i området ved en eventuell åpning for petroleumsvirksomhet, sier administrerende direktør Gro Brækken i OLF i en pressemelding.

Ikke målt
Men det er også andre forklaringer på at resultatene er bedre denne gang. Verken torsken eller hysa ble målt. Torsken er ikke i området om sommeren, og generelt var det lite fisk der, noe som gjør at enkelte av resultatetene ikke er signifikante. Seismikkskipet kom aldri innover hyselinene. Målingene ble foretatt flere kilometer unna. Fisker Johnny Johnsen mener at Oljedirektoratet har sabotert forskningen, noe Eldbjørg Vaage Melberg i direktoratet tar avstand fra. Ansvaret for forskningen ligger fullt og helt hos Havforskningsinstituttet, påpeker hun.

- I følgeforskning er det forskerne som må tilpasse seg seismikken, sier hun, og viser til forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet, Ole Arve Misund.

Han ønsker ikke å utdype noe mer omkring dette.

- Skipet kom nært nok til at vi så at seismikken hadde en effekt, sier han.

Rapporten er bestilt av Oljedirektoratet og har kostet 25 millioner kroner. Se den her.