Fiskeavtalen med EU i havn

Norge og EU ble i dag enige om en fiskeriavtale for 1998. For de langt fleste bestandene som makrell, nordsjøsild og torsk er totalkvoten økt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den samlede kvoten for makrell er neste år vedtatt til 482.750 tonn. Av dette kan Norge fange 151.750 tonn. Partene er enige om å foreta bindinger i det framtidige uttaket, og derfor fortsetter forhandlingene om en ny måte å forvalte makrellbestanden på. Fra norsk side er det en forutsetning at forhandlingene skal sikre en høyere andel til Norge.

Sild og torsk

En slik måte å forvalte bestanden på, er innført for nordsjøsild med virkning fra 1. januar 1998. Norge er sikret en fast andel på 29 prosent eller 73.660 tonn neste år av en total nordsjøsild-kvote på i alt 254.000 tonn.

I tråd med havforskernes anbefalinger er torskebestanden i år økt fra 115.000 til 140.000 tonn. EUs torskekvote i norsk sone er for neste år redusert til 27.080 tonn mot 35.650 i 1997.

Norge har for 1998 fått en kolmulekvote på 245.000 tonn i EUs sone.

Også i samsvar med havforskernes vurdering av bestanden er totalkvoten for sei og hvitting redusert. Norge har fastsatt en rekekvote i Nordsjøen på 5.640 tonn i 1998.

Kontroll

Norge og EU er blitt enige om ytterligere å utvide sitt kontrollsamarbeid. I løpet av neste år iverksettes en rekke tiltak, blant annet forhåndsvarsling ved landing av makrellfangster, en ordning med godkjenning av landingshavner, og et prøveprosjekt med observatører om bord i fartøyene og sporing av skip via satellitt.

Partene er også enige om å finne fram til måter for å sikre likebehandling når det gjelder veiing av pelagisk fisk - altså fisk som fanges i havstrøk.

(NTB)