INHABIL: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har fått måttet tåle mye kritikk etter at hun tiltrådte i fjor høst. Nå må hun holde seg unna de omstridte gebyrsakene. Her fra sjømatdagene i Stjørdal. Berg-Hansen taler og gestikulerer. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
INHABIL: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har fått måttet tåle mye kritikk etter at hun tiltrådte i fjor høst. Nå må hun holde seg unna de omstridte gebyrsakene. Her fra sjømatdagene i Stjørdal. Berg-Hansen taler og gestikulerer. Foto: Gorm Kallestad / ScanpixVis mer

Fiskeriministeren tok feil: Må bite i det sure eplet

Men Lisbeth Berg-Hansen mener fortsatt hun gjorde alt riktig da hun stoppet innkrevingen av oppdretternes milliongebyrer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet):Nå er det klart at Lisbeth Berg-Hansen må holde fingrene unna de omstridte gebyrsakene i framtida. Men fortsatt er det uklart om hun var inhabil da hun frøs milliongebyr for oppdrettsselskaper. Fiskeriministeren har selv eierinteresser i flere oppdrettselskaper som var ilagt eller la an til å få bot.

Lovavdelingen til justisdepartementet slår nå fast at fiskeriministeren for framtida er inhabil når departementet skal avgjøre om gebyrene for lakserømming er grunnlovsstridige.

Saken om gebyrene ble brennhet da Adresseavisa og Dagbladet i vinter skrev at fiskeriministeren og fiskeridirektøren frøs gebyrer for selskaper de begge hadde eierinteresser i. For fiskeriministeren gjaldt det datterselskapet Flatanger Settefisk og familieselskapet Sinkaberg-Hansen, sistnevnte ble i fjor anmeldt for lakserømming. Saken ligger hos Økokrim.

- Unnlatt spørsmål Men lovavdelingen har ikke svart på om det var riktig av ministeren å fryse milliongebyrene i utgangspunktet. Grunnen til det, er at ministeren ikke har bedt om en juridisk avklaring på dette.

Berg-Hansen har bare bedt lovavdelingen vurdere hennes habilitet for behandlingen av gebyrene framover i tid.

- Hun har unnlatt å stille et viktig spørsmål, selv om det viktigste var å avklare saksbehandlingen framover. Hun burde ha avklart habiliteten på et mye tidligere tidspunkt. At hun ikke klarer å holde tunga beint i munnen, bekymrer meg, sier Anders Anundsen, som leder kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

På spørsmål om hvorfor hun ikke har bedt lovavdelingen vurdere om hun var habil til å fryse gebyrene, sier hun følgende til Dagbladet:

-  Det var jeg habil på. Det var bare en prosessbeslutning uten substansiell betydning for sakene. Sakene er ikke avgjort, sier Berg-Hansen til Dagbladet.

Satt på vent Da fiskeriministeren stoppet behandlingen av gebyrene i november i fjor, ble saker om enorme regninger for flere oppdrettsselskaper satt på vent for 33 selskaper. Blant disse var et gebyr på en million kroner til datterselskapet Flatanger Settefisk, og et mulig like stort gebyr til Sinkaberg-Hansen.

Bakgrunnen var at Sivilombudsmannen mente at et gebyr på ni millioner kroner til en annen oppdretter kunne være grunnlovsstridig. Derfor ønsket Fiskeridepartementet å vurdere om det kunne gjelde alle lignende saker. Om det blir konklusjonen, kan gebyrene bli slettet. Det vil igjen bety voldsomme besparelser for selskaper fiskeriministeren har økonomiske interesser i.

Da Dagbladet omtalte gebyrsaken først gang fredag 8. januar i år, mente Lisbeth Berg-Hansen og hennes jurister at hun var fullt ut habil i saken.

- Det er fordi det gjelder en generell ordning, sa Lisbeth Berg-Hansen til Dagbladet, og fikk full backing fra embedsmennene i departementet.

Tok feil I habilitetsvurderingen fastslår lovavdelingen at Berg-Hansen og hennes jurister tok feil.  Hun er for nært knytt til selskaper som kan dra stor fordel av det dersom regningene blir slettet.

- Fiskeri- og kystministeren er inhabil til å behandle spørsmål om endring av reaksjonsforskriften i den grad dette kan få konsekvenser for behandling av de sakeneom overtredelsesgebyr som allerede foreligger, står det i brevet fra lovavdelingen.

Juristene peker blant annet på at det dreier som en «ikke ubetydelig beløp».

Lisbeth Berg-Hansen tolker imidlertid lovavdeling slik at det er noen gebyrsaker hun kan behandle.

- Det er to kategorier gebyrsaker. Jeg er inhabil i de sakene som dreier seg om lakserømming, for der kan jeg knyttes til to selskaper. Jeg anser meg som habil i saker som dreier seg om for mye fisk i merdene, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Dette gjelder ni av de totalt 33 sakene der gebyrer er fryst.