Fiskerne kjølhaler miljøvernere

Fiskerne mener norsk miljøbevegelse er uvitende landkrabber - og farer med torske-løgner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TROMSØ (Dagbladet): Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, triumferer etter at havforskerne har anbefalt økte torskekvoter i 2005. Han mener dette er beviset på at Naturvernforbundet, Natur & Ungdom og WWF Norge i lang tid har spredt desinformasjon om torskebestanden i Barentshavet.

-  Det er bare forskere og fiskere som kan påberope seg praktisk kompetanse om torsken - likevel uttaler miljøvernerne seg i hytt og vær. Bellona er de eneste som har vist edruelighet, mener Nilsen.

For halvannen måned siden la WWF fram en rapport der det het at den norsk-arktiske torskebe-standen er «sterkt svekket av overfiske».

Like etter konstaterte det internasjonale havforskingsrådet det stikk motsatte.

-  Det viser jo at WWF er helt på jordet. Torsken lever i beste velgående. Men miljøvernere har gang på gang spådd torskens undergang. De har påstått at fisket er utenfor kontroll. Det har skadet fiskerne og fiskerinæringas omdømme, nasjonalt og internasjonalt, sier Nilsen, og viser til at miljøvernere har markedsmakt:

Stadig flere forbrukere velger bort fisk fra områder der forvaltningen ikke er bærekraftig.

Han mener miljøvernere også har bidratt til å presse fram lave kvoter slik at fiskerne har tapt millioner av kroner.

Unnskylder ikke

-  Fiskerne som er på havet 365 dager i året og har sett masse fisk i havet, har over lang tid hevdet at situasjonen for norsk-arktisk torsk er langt bedre enn det både miljøvernere og forskere har hevdet. Vi spør derfor om havforskernes metoder holder mål, sier Nilsen.

Anders Tveteraas, fagsjef i WWF, mener han har sitt på det tørre:

-  Vi har aldri ment at situasjonen er dramatisk, og har foreløpig ikke anbefalt boikott av norsk-arktisk torsk. Vi er glade for bedringen for i bestanden og stoler på forskerne, men faren er ikke over. Det er fortsatt risiko for overhøsting. Og vi vet at det foregår illegal fangst i stort omfang, sier han.

-  Hatt flaks

-  Nilsen ville tjent på å være mer ydmyk, mener Gunnar Album i Naturvernforbundet.

-  Forvaltningen har hatt flaks, og bestanden hangler videre. Vi er bekymret over at forskerne har skrudd ned føre-var-nivået for gytebestanden i Barentshavet, og at en stadig større andel av torskestammen blir fisket opp.

Hauge er fornøyd

Frederic Hauge er fornøyd med at Bellona får ståkarakter fra fiskerne.

-  Jeg konstaterer at forskerne har økt bestands-anslagene og at Barentshavet fortsatt vil være Norges viktigste matfat. Ressursforvaltning er et komplisert fag, og vi har registrert at det har vært stor uenighet mellom de forskjellige aktørene i debatten. Den markedsmakten vi har skal brukes med varsomhet, sier Hauge.

GÅR FRI: Frederic Hauge, Bellona
FORBANNET: Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag tar nå et generaloppgjør med norske miljøvernere. Han mener de skader norsk fiskerinæring med usanne påstander.
FÅR REFS: Rasmus Hansson, WWF.