Fjell kan bli fratatt 30 mill.

Styret i Statoil har fratatt Olav Fjell en kostbar pensjonsavtale. Et år etter at konsernsjefen gikk av, strides partene fremdeles om mange millioner kroner, kanskje opp mot 30 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Olav Fjell hadde opprinnelig en avtale med tidligere styreleder Ole Lund som skulle sikre trygg lønn dersom han av spesielle grunner måtte slutte i stillingen, altså en sluttpakke.

Da Fjell sluttet som konsernsjef i Statoil 22. september i fjor, fikk han to årslønner, tilsvarende i overkant av 7,5 millioner kroner, i tillegg til lønn for seks måneders oppsigelsestid. I alt utgjorde dette nesten ni millioner kroner.

Nekter å betale

Men Olav Fjell var ikke fornøyd, han viste til avtalen han hadde inngått med Ole Lund, og krevde 66 prosent av årslønna hvert år fra han fyller 60 og fram til han fyller 67 år.

Problemet for Fjell er at Ole Lund ikke skal ha forankret denne avtalen med resten av styret. Derfor har styret sagt nei til Olav Fjell. De vil ikke betale ei krone i førtidspensjon.

Styret har fått saken utredet av advokater, som har konkludert med at avtalen Fjell hadde med Lund, var ulovlig. Styret mente avtalen var oppsiktsvekkende god, ettersom det var sparsomt med opptjeningstid for Olav Fjell.

Årslønna til Fjell var 3,5 millioner kroner. I tillegg kom bilordning og pensjonspremie. Han krever følgelig rundt 2,4 millioner kroner i året i førtidspensjon fra Statoil. Han er 53 år gammel, og jobber nå som direktør i First Securities. For sju år vil kravet fra Fjell utgjøre nesten 17 millioner kroner. I tillegg er det vanlig at førtidspensjoner blir indeksregulert, slik at summen vil kunne passere 20 millioner kroner. Da Statoils styre fjernet førtidspensjonsavtalen, skal de samtidig ha redusert pensjonsgrunnlaget for det Fjell skal ha etter fylte 67 år.

Dermed kan de til sammen ha fratatt Olav Fjell bortimot 30 millioner kroner, avhengig av hans levetid.

Det var 22. september i fjor at Olav Fjell ble enig med selskapets styre om å fratre stillingen for å skape ro rundt selskapet etter alt bråket knyttet til Iran-skandalen. Da hadde han jobbet i selskapet i fire år.

Dagen etter ble det sendt ut en melding der det står at Fjell ved sin fratredelse skulle få utbetalt to års lønn. I meldingen står det: «Videre vil han ved 60 år motta førtidspensjon i henhold til ansettelseskontrakten.»

Nekter å snakke

Da Statoil la fram regnskapene for 2003, var formuleringen endret til: «Tidligere konsernsjef Olav Fjell mottok fram til fratredelse 22. september 2003 lønn og andre godtgjørelser (inkludert betalt pensjonspremie) på 3 227 000 kroner. I henhold til lønnsavtale hadde Olav Fjell ved fratredelse, etter anmodning fra styret, krav på to årslønner utover oppsigelsestid på seks måneder, samt på gitte vilkår krav på pensjon tilsvarende 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.»

Ingen i Statoil vil kommentere Dagbladets opplysninger. Styreleder Jannik Lindbæk vil ikke forklare hva styret mener med formuleringen «på gitte vilkår krav på pensjon ...» Heller ikke Olav Fjell vil gi kommentarer til denne saken.

Partene er ennå ikke bitt enige om det endelige sluttoppgjøret, men det er ikke tatt ut stevning for Stavanger tingrett.

NEKTES MILLIONER: Olav Fjell sluttet som konsernsjef 22. september i fjor. I tida etterpå har han forgjeves krevd å få akseptert en avtale om tidligpensjon fra Statoil.