Fjellreven yngler igjen - 50 valper funnet

Forskere har hittil i år funnet 12 ynglende par av den utryddingstruede fjellreven - og i hiene spredt utover hele landet leker 50 fjellrevvalper.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor ble det ikke funnet et eneste ynglende fjellrevpar, men i år har altså fruktbarheten blant vår utrydningstruede reveart tatt seg opp.

- Det er en lettelse å finne så mange par som har fått valper, sier John Linnell ved Norsk institutt for Naturforskning (NINA) til Adresseavisen.

Men Linnell mener likevel at situasjonen for fjellrev er kritisk i Norge. På Dovrefjell har det tidligere vært en fast bestand av fjellrev, og der er det fortsatt ikke registrert ynglende par.

De registrerte 12 ynglende parene befinner seg i Setesdal, Lierne, Børgefjell, Saltfjellet og i Finnmark. I hiene er det funnet mellom tre og ni valper.

- Det er et bra år for fjellreven, men det må bare tolkes som en svingning i bestanden. Situasjonen er meget alvorlig, sier Linnell.

For å hindre at fjellreven skal bli utryddet, har forskere ved NINA nå satt i gang et prosjekt med innfanging av fjellrevvalper til avl i fangenskap. Til nå har forskerne fanget fem valper,- to fra Saltfjellet og tre fra Hardangervidda.

Valpene er brakt til veterinærhøgskolen i Oslo, hvor prosjektet skal fullføres. Målet er å fange mellom ti og femten valper i sommer.

(NTB)