Fjerner bindingen til kristen formålsparagraf

Regjeringen åpner for fullt fritak fra KRL-faget resten av skoleåret, til nye regler for faget er på plass. Undervisningen i faget skal ikke lenger være forankret i skolens kristne formålsparagraf.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Innvendingene fra FNs menneskerettighetskomité om at faget kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL) strider mot menneskerettighetene, har skapt hodebry for utdanningsminister Kristin Clemet (H). Hun har måttet ivareta hensynet til FN og samtidig håndtere interne motsetninger i regjeringen.

Høyre og Venstre har vært skeptiske til dagens KRL-fag uten fullt fritak, mens det er viktig for Kristelig Folkeparti å opprettholde et felles fag der kristendommen har en særstilling.

- Regjeringens mål har vært å sikre et fag som samler alle, samtidig som vi imøtekommer FN-komiteen, sier Kristin Clemet.

Løsrivelse

Løsningen er blitt å løsrive KRL-faget fra skolens kristne formålsparagraf. I opplæringsloven står det at den som skal undervise i KRL skal ta utgangspunkt i denne paragrafen, hvor det heter at «grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding».

Bindingen til formålsparagrafen foreslås fjernet for KRL-fagets del, for å understreke at KRL er et ordinært skolefag og ikke skal være forkynnende.

Også bestemmelsen om KRL-fagets innhold skal endres, slik at kristendommens særstilling i forhold til andre religioner tones ned. Men kristendommens og Bibelens betydning for kulturarven skal betones særskilt, og fordelingen av undervisningstid beholdes slik at hovedvekten legges på kristendom.

Nye fritaksregler

Ny læreplan for faget vil bli utarbeidet, og reglene for fritak blir forenklet. Endringene settes i verk til høsten, fra skoleåret 2005/2006.

KRL er et obligatorisk fag med fritak bare fra deler av undervisningen som oppleves som forkynnende. Dette delvise fritaket er vanskelig å praktisere uten at det kommer i konflikt med foreldrenes rett til å sørge for sine barns religiøse oppdragelse, mener FN.

Regjeringen vil at faget fortsatt skal forene elever på tvers av livssyn og religioner, men reglene om fritak skal forenkles. Skolenes plikt til årlig informasjon og gjennomføring av fritak skal presiseres.

Om nødvendig skal det gis midlertidig fullt fritak for foreldre som ønsker det, inntil den foreslåtte, varige ordningen trer i kraft. Alle skolene i landet skal straks informeres om tiltakene gjennom et eget rundskriv.

Det skal ikke være mulig å velge seg bort fra kunnskap om andre religioner og livssyn, men det blir mulig å få fritak fra deltakelse i aktiviteter og deler av undervisningen som kan oppfattes som utøvelse av religion. Skolene skal vise stor romslighet i forhold til dette. (©NTB)