LYSBAKKENS BORD: Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Foto: Thomas Haugersveen  / Dagbladet
LYSBAKKENS BORD: Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Foto: Thomas Haugersveen / DagbladetVis mer

Fjerner kontantstøtten for toåringer

Regjeringen har nå fjernet den omdiskuterte kontantstøtten for toåringer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer fra og med august 2012, skriver SV i en pressemelding i kveld..

- Dette er noe av det viktigste SV har fått til i åra i regjering fordi det bidrar til likestilling og integrering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til Dagbladet.

Kritikk av kontantstøtten Den mye omdiskuterte kontantstøtten har lenge blitt kritisert av SV, som mener at den er en dårlig løsning da den bidrar til å forsterke tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Det har også blitt argumentert for at ordningen er et hinder for integrering.

- Vi gjør dette fordi kontantstøtten i lang tid har vært et hinder for likestillingen må gjøre det vi mener er riktig for samfunnet. Kontantstøtten har bremset likestillingen og integreringen i Norge. Den har holdt kvinner utenfor arbeidslivet, og den holder barn utenfor barnehagen, ikke minst innvandrerbarna, som kanskje hadde trengt det mest, sier Lysbakken.

I dagens system har man kunnet få kontantstøtte for barn mellom ett og tre år. Dersom barnet ikke går noen timer i barnehagen, får man 3303 kroner i måneden per barn. I den nye ordningen øker regjeringen denne satsen for barn som er mellom ett og halvannet år til 5000 kroner, mens den går ned til 3303 kroner igjen fra barnet er halvannet til to år. Deretter har regjeringen nå bestemt at det er slutt.

- En håndsrekning Lysbakken mener kontanstøtten har vært spesielt skadelig når familier har mottatt den over lang tid.

- Men hvorfor øker dere kontanstøtten for dem mellom halvannet til to år?

- I den situasjonen vi er i nå, når vi har bare ett barnehageinntak i året, og det fortsatt er familier som må vente på plass, så er det fornuftig å gi en håndsretning til dem som står utenfor barnehagen. En hjelp til disse familiene.

Dette er en del av en løsning der de tre regjeringspartiene er uenige.

- Er dette et kompromiss innad i regjeringen, Senterpartiet ønsker vel fortsatt at kontanstøtten skal bestå?

- Det er ingen hemmelighet at SV har hatt som utgangspunkt å fjerne ordningen, vi mener økning av kontanstøtten i en kortere periode, for så å fjerne den helt etter at barnet har fylt to år, er en en fornuftig prioritering mens vi venter på enda større kapasitet i landets barnehager, sier ministeren til Dagbladet.

- Det at vi fjerner kontantstøtten for toåringer, gjør at vi får flere kvinner i arbeid, og at flere innvandrerbarn får verdifull språkopplæring i barnehagen, slik at de kan lykkes bedre i skolen. Samtidig vi støtter vi opp under et mer likestilt arbeidsliv, sier Lysbakken.

I flere år har kontantstøtten fungert som en økonomisk støtteordning, som holder kvinner hjemmeværende eller i deltidsjobb. Det melder SV i sin pressemelding.

- Et godt kompromiss - Dette er et godt kompromiss mellom oss og de to andre regjeringspartiene, sier Trygve Slagsvold Vedum stortingsrepresentant for Senterpartiet, til Dagbladet.

Han forteller at Senterpartiet er veldig fornøyd med den nye kontanstøtteordningen.

Dette er bra, nå kommer støtten de yngste barna til gode, og dette er veldig bra for de familiene som synes det er for tidlig å begynne i barnehagen når barnet bare er ett år, sier Vedum

Til angrep mot barnefamiliene KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer sterkt på at regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringene.

- Jeg opplever dette som det sterkeste angrepet noen gang på barnefamiliers valgfrihet fra denne regjeringen, sier Hareide i en pressemelding fra KrF.

I pressemeldingen står det at partiet er opptatt av at alle foreldre skal ha et reelt valg mellom gode omsorgsformer for sine barn.

- Det innebærer at det må finnes gode alternativer å velge mellom. Derfor ønsker KrF tvert imot å øke kontantstøtte til 7000 kr per måned for ettåringene og til 4000 kr for toåringene, sier Hareide.

Hareide mener at det blir feil å bruke integrering som en grunn til å kutte kontantstøtta.

- Regjeringen skyver hensynet til integrering foran seg for å avvikle en ordning de aldri har ønsket. De ville aldri kuttet i andre velferdsordninger med begrunnelse i at innvandrere er overrepresentert blant brukerne. KrF vil at alle foreldre uavhengig av etnisk bakgrunn og økonomi skal ha mulighet til å tilbringe mer tid med 1 og 2-åringene sine, sier Hareide i pressemeldingen.

KrF tror at fra og med august 2012 vil behovet for barnehageplasser øke dramatisk.

- Kontantstøttekuttet vil tvinge foreldre å søke barnehageplass, selv om de helst ville vært hjemme med toåringen. Det store paradokset er at dette vil føre til at mange barnefamilier verken vil få kontantstøtte eller barnehageplass, avslutter Hareide.