Flagger ut framtida

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norsk Hydro har bestemt seg for å selge Hydro Seafood til det nederlandske akvakulturselskapet Nutreco. Hydro Seafood er verdens største produsent og foredler av atlantisk oppdrettslaks. Selskapet har nådd denne posisjonen ved å kjøpe opp oppdrettskonsesjoner fra norske gründere som har startet med sine mærer langs vår langstrakte kyst. Hydro Seafood har produksjonsanlegg i Norge, Skottland, Irland og Shetland og forsyner laks til over 800 storkunder i mer enn 50 land. Selskapet har 1500 ansatte og hadde i 1999 en omsetning på vel 2,2 milliarder kroner.
  • Ønsket om å selge denne virksomheten vekker naturlig nok kraftige reaksjoner. Det er bred politisk enighet om at marin sektor skal være et satsingsområde i Norge og den næring som skal overta etter olje- og gassvirksomheten. Som verdens største oppdrettsselskap og datterselskap av et av Norges tyngste industriselskaper lå alt til rette for at Hydro Seafood kunne bli en motor for framtidig næringsutvikling i Norge, fortrinnsvis med norske eiere. Et norsk eierskap vil lettere sikre at forskningsresultater, verdiskaping og kompetanse kommer norske interesser til gode.
  • At Hydro nå ønsker å selge selskapet, fordi det ligger utenfor Hydros kjernevirksomhet innenfor energi, lettmetaller og plantenæring, er så sin sak. Men at politikerne, som forvalter statens dominerende eierskap i Norsk Hydro og har som oppgave å forvalte våre nasjonale ressurser, har latt salgsprosessen komme så langt, er vanskelig å forstå. Spesielt med tanke på at det norske selskapet, PacPro, ønsket å være med i sluttforhandlingene for å gi et konkurrerende bud.
  • Salgsavtalen skal imidlertid godkjennes av myndighetene, og Ap's næringspolitiske talsmann, Kjell Opseth, har varslet motstand mot salget. Det vil i så fall være første gang en regjering aktivt bruker ervervsloven for å hindre salg av et norsk selskap til utlandet. Det hadde vært bedre for alle parter om den avtroppende regjeringen hadde sagt nei før det kom så langt.