Flaggermus taper for krompen

Flaggermusnatten må utsettes på grunn av kronprinsbryllupet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Zoologisk Forening har truffet denne beslutningen ut fra en vurdering av konkurransesituasjonen, går det fram av en melding til NTB.

Datoen for flaggermusnatten er bestemt for hele Europa, og flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk forening planla flaggermusnatt på minst 15 steder fra Vest-Agder til Troms. Men de har vurdert konkurransen om oppmerksomhet som vanskelig:

- Natten i Europa sammenfaller med kronprinsens bryllup. Å sette søkelyset på flaggermus på denne dagen blir derfor fåfengt. Derfor har vi flyttet den norske natten til lørdag 1. september, heter det i pressemeldingen.

Arrangementet består av foredrag med lysbilder, og på mange steder også ekskursjoner til steder der flaggermus holder til.

Truede arter

Hvilken innvirkning kronprinsbryllupet kan få for flaggermusnatten i andre europeiske land, ser ikke ut til å være vurdert, eller tillagt vesentlig vekt.

Formålet med arrangementene er å vekke interesse for flaggermus, deres spesielle biologi, og de trusler denne dyregruppen er utsatt for.

Norge har sluttet seg til en internasjonal avtale som forplikter medlemslandene til å gjennomføre en rekke vernetiltak. Og året 2001 er erklært som «et internasjonalt flaggermusår».

Gode hjelpere

I Norge finnes 12 forskjellige arter flaggermus. Noen av disse er svært sjeldne, og alle er fredet.

Flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk Forening har vært i aktivitet siden begynnelsen av 1990-tallet, og har blant annet fått tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning til å opprette et mottakssted for skadde og hjelpeløse flaggermus. Dette har betydning blant annet når flaggermus blir forstyrret for eksempel av bygnings- og rivningsarbeider under dvalen vinterstid.

(NTB)

STUDER EN FLAGGERMUS: Norske flaggermus-entusiaster må vente en uke ekstra med å studere den truede dyrearten. Kronprinsbryllupet er satt til samme dato som flaggermusnatten.