Flåthen var sinna på Yssen

LOs nye leder, Roar Flåthen, mente Yssen måtte tåle kritikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): LOs sekretariat vedtok enstemmig å ikke publisere hele Fougner-utvalgets rapport. Men den hemmeligholdte rapporten er ikke spesielt hemmelig lenger. Dagbladet.no og flere andre redaksjoner har allerede tilgang til rapporten. I kveld publiserte Nettavisen rapporten i sin helhet.

Rapporten er knusende for LO-ledelsen og avgåtte LO-leder Gerd-Liv Valla. Som Dagens Nærlingsliv skriver i dag beskriver rapporten en fryktkultur i LO.

Så Valla angripe Yssen

I rapporten som Dagbladet.no har fått tilgang til kommer det fram at Roar Flåthen var tilstede på hvert fall et møte hvor Valla angrep Yssen.

En FAFO-rapport var en av de mest sentrale stridspunktene mellom Valla og Yssen hvor LO fikk kritikk. Dette mislikte Valla og det ble kalt inn til et betydelig antall møter mellom Valla og Yssen og hennes medarbeidere.

Rapporten skriver:

«Yssen og hennes kollega hadde inntrykk av de ble kalt ned til LO-lederen for såkalte "FAFO-avhør" omtrent hver dag. Møtene ble opplevd som sterkt ubehagelige og forut for et slikt møte besvimte medarbeideren. På et møte 27. september 2004 der også LOs 1. nestleder Roar Flåthen var til stede, skal Valla ha vært svært sint på Yssen og medarbeideren og gitt klart uttrykk for dette. Både Yssen og medarbeiderne reagerte på måten kritikken ble fremført. Flåthen har forklart at: "fra mitt ståsted kan jeg ikke skjønne at det var grunn til å reagere på dette ut over de fikk litt saklig kritik". Valla har forklart at både hun og Flåthen var sinte og sa at "dette ikke var godt nok!".

I august i fjor informerte Valla Roar Flåthen og 1. sekretær Ellen Stensrud om den vanskelige situasjonen med Yssen.

SÅ VALLA ANGRIPE YSSEN: LOs nye leder Roar Flåthen. Foto: SCANPIX
SÅ VALLA ANGRIPE YSSEN: LOs nye leder Roar Flåthen. Foto: SCANPIX Vis mer

- Jeg hadde under hele denne saken rådført meg med Roar Flåthen og Ellen Stensrud, har Valla sagt til granskerne.

- Truende

Kritikken av Vallas lederstil er tøffere i den hemmeligholdte delen enn i sammendraget som hittil er publisert. Her er en av mange særdeles harde angrep på Vallas lederstilfra den hemmelige delen av rapporten:

«De sakkyndige fremhever at at Valla har en non-verbal og verbal intensitet som skaper et voldsomt trykk som fører til følelse av frykt, maktesløshet og virker lammende».

De sakkyndige beskriver Vallas krav på lojalitet opplevdes som «truende». Hennes krav til kontroll og lojalitet har ifølge utvalget ført til «et klima som er uforenlig med moderne ledelse og ugunstig for medarbeidere».

Lederstilen rammet ikke bare Yssen. «Utfordringen knyttet til Vallas lederstil er derfor allmenne og ikke knyttet til Yssen alene» skriver rapporten.

Identifiserer kilder

Et av argumentene mot å publisere hele rapporten er personvernet. Flere steder i rapporten er anonyme kilder omtalt på en måte som gjør de lett å identifisere.

Flåthen var sinna på Yssen

Slakter LO

Rapporten slakter regelrett LOs Helse, miljø og sikkerhetsarbeid på en rekke områder:

«Det er så vidt utvalget kan se ingen systemer eller rutiner for et mer samlet HMS-arbeid innenfor organisasjonen som helhet, herunder synes det ikke å være slik at verken LO-ledelsen, administrasjonsavdelingen eller peronalavdelingen har et overordnet ansvar på dette området.

I foreliggende sak ble for eksempel ikke LO-ledelsen informert om at det forelå en konfliktsak med Yssen før under en ledersamling i midten av september 2006.»

«det er opplyst at det fra 1. februar 2007 er ansatt en person i personalseksjonen som blant annet skal være ansvarlig for HMS-arbeidet.»

«Det bemerkes at LO ikke har særskilte rutiner eller prosedyrer knyttet til avdekking eller håndtering av trakassering eller annen utilbørlig opptreden utover at det er sagt i en generell beksrivelse av LOs HMS_arbied i Internkontrollhpnboken at arbeidtakere har plikt til å rapportere tilfeller av trakassering eller diskriminering til arbeidsgiver (ikke spesifisert) eller verneombud. Denne delen ble som nevnt tidliger ikke tatt inn i Internkontrollhåndboken føre i januar 2007.»

«i orienteringen 2. februar 2007 til Arbeidstilsynet fastslår LO at det er flere alternative prosedyrer for å ta opp forhold som mobbing/trakassering internt i LO.» «Utvalget påpeker at dette ikke synes å være i en overenstemmelse med det som fremkommer av Internkontrollhåndboka»

Utvalget konkluderer med følgende: «LOs systemer og rutiner for håndtering av konflikter, herunder relasjon til trakassering eller annen utilbørlig opptreden, fremstår generelt som mangelfulle og er etter utvalgets syn ikke i tråd med de krav som stilles i arbeidsmiljølovgivningen.»

Publiserer ikke rapporten

Selv om rapporten nå har kommet ut på nett øsnker ikek LO å publisere rapporten.

- Det kommer ikke til å bli en avgjørelse om å publisere hele rapporten før sekretariatet samles og blir enig om noe annet, sier stedfortredende informasjonssjef Øivind T. Hansen til Dagbladet.no.

Han oppfordrer nå redaksjoner til å tenke seg godt om før de publiserere rapporten.

- Dette handler om personvern og hensyn til våre ansatte, sier Hansen.