Flause for politimetoder

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Med nye og svært omdiskuterte etterforskningsmetoder skulle politi og påtalemyndighet rustes til kamp mot den organiserte kriminaliteten. Det var ikke grenser for trusler og farer som lurte. Det eneste som kunne sette politiet i stand til å binde an med mafiaen som veltet inn over grensene, var arbeidsredskap som inntil da ble vurdert som å være i strid med personvern og rettssikkerhet. I 1999 gikk likevel motvillige politikere omsider med på å innføre utvidet adgang til telefon- og dataavlytting, hemmelig ransaking, skjult TV-overvåking, teknisk sporing og provokasjonsliknende etterforskning. Nå viser det seg at metodene knapt er i bruk.
  • Pinlig er fornavnet når riksadvokat Tor-Aksel Busch i rundskriv må be statsadvokatene om å skjerpe seg og ta de nye metodene i bruk. Han minner om at uten en kraftigere politiinnsats ved hjelp av de utvidete fullmaktene, kan det bli vanskelig å be lovgiver om enda videre fullmakter, noe man faktisk har gjort. To offentlige utvalg er i sving med å utrede enda mer liberale metoder. De bør allerede nå kunne konkludere med at politiet har fått langt mer enn de kan bruke.
  • Det er ikke nytt at politiet svartmaler kriminalitetsbildet med tanke på økte bevilgninger. Det nye var at skeptiske politikere lot seg overtale fordi nøkterne forestillinger om hvordan den organiserte kriminaliteten opererer, ble avvist som naive. Av alle tiltakene som ble vedtatt med henvisning til internasjonalt politiarbeid, er det bare utvidet mulighet til telefonavlytting som har vært praktisert i nevneverdig grad. Nå ønsker politiet seg adgang til romavlytting også.
  • Vi minner igjen om at verken mafiabekjempelsen eller krigen mot terror bør få uthule vårt lovverk, som skal verne om individets menneskeretter i et åpent samfunn. Det er demokratiets vesentligste verdier som er under press hver gang politiet skremmer lovgiver til å fatte vedtak som i sin konsekvens truer rettssikkerheten i det offentlige og det private rom.