Fleksibel pensjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Folk over 62 år velger nå å stå i jobb framfor å søke om avtalefestet pensjon (AFP), kunne Aftenposten melde før helga. Antallet søknader har gått dramatisk ned i første halvår. Mengden er halvert i kommunal sektor, mens den i privat sektor er redusert med en tredel. En årsak kan være at det i fjor ble gjort en endring i ordningen. Mens AFP-pensjonister tidligere kunne tjene et beløp tilsvarende et grunnbeløp i folketrygden (ca 50000 kroner) uten å få avkorting i pensjonen, er fribeløpet nå redusert til 4000 kroner.
  • LO-sekretær Per Gunnar Olsen, som var med på å kjempe igjennom ordningen for vel ti år siden, peker overfor Dagbladet på en annen årsak, nemlig at ordningens fremste målgruppe nå er pensjonert. Den avtalefestede pensjonen var først og fremst myntet på ansatte i industrien som skulle få en verdig avslutning på yrkeslivet istedenfor å bli presset til å melde seg arbeidsledige eller la seg uførepensjonere med et varierende og vilkårlig tilbud fra bedriften som ønsket dem fjernet.
  • Hensikten var aldri å senke den generelle pensjonsalderen til 62 år, selv om AFP-ordningen nå omfatter 60 prosent av arbeidstakerne. Det var heller aldri meningen at det skulle bli mer lønnsomt å velge AFP enn å jobbe full tid. Ei heller skulle ordningen fungere som en grunnfinansiering av energiske 62-åringer som ønsket å starte egen, inntektsbringende virksomhet. AFP-ordningen utgjør fortsatt et tilbud for dem som av ulike årsaker ønsker å gå av «før tida», samtidig som den sikrer dem full pensjon fra fylte 67 år. Det er også mulig å kombinere AFP-pensjon og arbeid for dem som har behov for kortere arbeidsuke i yrkeslivets siste fase. Man kan for eksempel heve 2/5-dels pensjon og jobbe tre dager i uka, uten at arbeidsinntekten reduserer den tilmålte pensjon.
  • Politikerne kan saktens vurdere om den generelle pensjonsalderen bør senkes til 62 år og samtidig åpne for økt arbeidsinnvandring for å møte samfunnets behov for arbeidskraft. Men det er en annen skål.