Fleksibel unnasluntring

Klimaforhandlingene i Buenos Aires 2. - 13. nov. 1998

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet :på nettet har engasjert Silje Schei Tveitdal (24) som uavhengig eksperkommentator under Klima- forhandlingene. Hver dag vil hun sende hjem kommentarer og inntrykk fra Buenos Aires til Dagbladets lesere.

Silje Schei Tveitdal, f.1974, kommer fra Froland og tok artium ved Arendal Gymnas i 1993. Hun har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene siden 1994. Tveitdal ble valgt til nestleder i Natur og Ungdom i 1994, og har ledet organisasjonen siden 1997. Tveitdal har grunnfag samfunnsgeografi og studerer for tiden sosialøkonomi ved Universitet i Oslo.

KOMMENTAR AV SILJE SCHEI TVEITDAL

En av kontaktgruppene skal diskutere fleksible virkemidler - regler for hvordan land kan gjennomføre reduksjoner i andre land i stedet for hjemme.

Kvotehandel og felles gjennomføring gjør det mulig for land med forpliktelser å samarbeide om reduksjoner.

Det mest omstridte virkemiddelet er den grønne utviklingsmekanismen (CDM).

CDM åpner for at rike land kan gjennomføre tiltak i u-land og trekke fra utslippsreduksjonen på sitt eget klimaregnskap.

Norge kan for eksempel plante trær i Costa Rica og dermed få tillatelse til å øke forurensningen hjemme.

Men fordi u-landene ikke er forpliktet i Kyoto-protokollen, er det ingenting som hinder Costa Rica i å hugge ned naboskogen eller sette i gang nye forurensende prosjekter.

Resultatet blir økte utslipp både i Norge og Costa Rica - samtidig som Norge oppfyller forpliktelsene fra Kyoto.

For å begrense de rike landenenes mulighet til å kjøpe seg fri, er det foreslått å sette et tak på bruken av fleksible virkemidler.

Uten at det settes et tak som tvinger fram nasjonale tiltak, vil vi ikke få den nødvendige omleggingen av klimapolitikken i vår del av verden.

Dette vil igjen forsinke utviklingen av miljøvennlig teknologi og fornybare energikilder.

EU og de fleste u-landene ønsker at det skal settes et tak. Norge samarbeider med blant annet USA og Russland i den såkalte paraplygruppen.

Der kjemper vi for full fleksibilitet og mot alt som kan tvinge oss til å gjenommføre tiltak hjemme.