LEIR VED OSLO-KIRKE: Papirløse Palestinere i Oslo bodde i fjor ved Kulturkirken Jakob i Oslo.
Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX
LEIR VED OSLO-KIRKE: Papirløse Palestinere i Oslo bodde i fjor ved Kulturkirken Jakob i Oslo. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIXVis mer

Flere asylsøkere til Norge i fjor

Sjekk hvilke land de kom fra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor kom det 9785 asylsøkere til Norge. Det er en økning på 8 prosent fra året før. Seks av ti får opphold i Norge.

Asylsøkerne som søkte om beskyttelse i Norge kom fra 106 forskjellige land, nesten en firedel av disse, 2181 personer, kom fra Somalia.

Fra Eritrea kom det snaut 1200 og fra Afghanistan kom det nesten 1000 asylsøkere. Personer fra disse tre landene utgjør 44 prosent av alle asylsøkerne. På de neste plassene følger søkere fra Sudan, Iran, Russland og Nigeria, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vel 58 prosent av asylsøkerne som fikk sine saker behandlet i fjor fikk opphold, viser tallene. Det er en økning fra 52 prosent i 2011.

Flere får bli - Det er en viss økning i forhold til i fjor. En høyere andel enn før kommer fra Somalia og Eritrea og det har ført til at andelen som får innvilget søknaden om opphold også øker, siden flere har et beskyttelsesbehov. Nå er det slik at nesten seks av ti får opphold, mens for få år siden fikk seks av ti avslag, sier UDI-direktør Frode Forfang til NTB.

Han understreker at tallene gjelder de som får søknadene sine realitetsbehandlet.

- Nåløyet er ikke blitt mindre trangt, men flere av de som kommer har et beskyttelsesbehov, sier Forfang.

Hvem som får opphold i Norge varierer etter landbakgrunn. Tidligere år har omkring 90 prosent av somalierne fått godkjent sine søknader. Det samme gjelder om lag 80 prosent av eritreerne. Blant afghanerne får litt under halvparten bli i Norge.

Flere syrere Fra det borgerkrigsherjede Syria kom det 327 asylsøkere i fjor, en økning på 65 prosent sammenlignet med året før.

- Det er likevel små tall sammenlignet med for eksempel Sverige. Personer fra dette området i Midtøsten søker seg helst til Sverige, som allerede har en stor innvandrerbefolkning fra Syria. Mange søker seg også til Tyskland, ifølge Forfang.

Det kom også 225 asylsøkere fra Bangladesh i fjor, en tredobling fra året før, men disse vil trolig få avslag.

- Dette er stort sett arbeidsinnvandrere fra andre deler av Europa som ikke lenger har jobb. De får avslag, nesten alle som en, sier UDI-direktøren.

Familiegjenforening Behandlingstiden for en asylsøknad har gått markant ned de siste årene, ifølge Forfang.

- Behandlingstiden i de fleste sakene, det store flertallet av saker, er på noen få måneder hos oss, sier UDI-direktøren.

UDIs tall viser ellers at omkring seks av ti som får opphold er menn. Tall fra 2011 viste at for hver flyktning som får opphold blir det i snitt familiegjenforent 0,6 personer. 1000 oppholdstillatelser utløser altså opphold i Norge for 600 familiemedlemmer.

960 av asylsøkerne som kom i 2012 opplyste at de var enslige mindreårige. Det er 13 prosent flere enn i 2011, men tallet har holdt seg forholdsvis stabilt de siste par årene.

I 2013 er UDIs prognose at det kommer 10 000 asylsøkere til Norge.

- Men dette anslaget er svært usikkert, særlig sett i lys av den kraftige økningen Sverige har opplevd, sier UDI-direktør Forfang.

(NTB)