Flere av dommene i Egersund-saken ankes

Tre av forsvarerne til de åtte som i dag ble dømt i mishandlingssaken i Egersund, vil anke dommene for sine klienter. Blant dem som anker er forsvareren til den 19 år gamle jenta som fikk den strengeste straffen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Åtte av de ti ungdommene som har deltatt i voldtekt og grov mishandling av en 21 år gammel kvinne fra Egersund, ble i dag dømt i Dalane herredsrett. Alle ungdommene slipper med betydelig mildere straffer enn hva aktor, statsadvokat Ketil Haukaas, hadde lagt ned påstand om.

Den 19 år gamle venninnen til fornærmede ble dømt til den strengeste straffen, to år og tre måneders fengsel. En 18 år gammel gutt fikk to år, og tre menn fikk alle ett år og tre måneders fengselsstraff. To av ungdommene fikk 30 dagers betinget fengsel, og en annen må utføre 180 timer samfunnstjeneste. To av de ti ungdommene ble frifunnet.

19-åringen må også betale fornærmede 75 000 kroner i erstatning. To andre må betale 21-åringen 50 000 kroner.

- Ikke tilstrekkelig bevis

- Min klient sto tiltalt for medvirkning til i alt fire voldtekter, men hun ble dømt for to av dem, sier advokaten til 19-åringen, Monica Solberg, til NTB.

Solberg er glad for at 19-åringen ble frikjent for to av tilfellene, men mener det heller ikke er ført tilstrekkelig bevis for medvirkning til de to andre voldtektene hun er dømt for.Hun vurderer også å anke de grove tilfellene av legemsbeskadigelse som 19-åringen er dømt for.

Både advokat Jan Tore Ludvigsen og advokat Arvid Sjødin, som har forsvart to 18-årige gutter som fikk henholdsvis ett år og tre måneders fengsel og to års fengsel, vil også anke dommene for sine klienter.

Begge forsvarerne reagerer på rettens forståelse av hva som er voldtekt og hva som kan legges i medvirkningsansvaret.

- I straffeutmålingen har retten lagt alt for liten vekt på de formildende omstendighetene for min klient, som ble frifunnet for ett tilfelle av voldtekt og domfelt for et annet, sier advokat Ludvigsen til NTB.

- Gutten har hatt en ekstremt vanskelig barndom og oppvekst og var svært ung da disse forholdene fant sted, sier Ludvigsen.

Advokat Sjødin mener også at hans klient er dømt for strengt og på uriktige punkter. Han ble frifunnet for tre tilfeller og dømt for to.

Mildere enn aktors påstand

Alle ungdommene slipper med betydelig mildere straffer enn hva aktor, statsadvokat Ketil Haukaas, hadde lagt ned påstand om.

Haukaas hadde lagt ned påstand om tre år og seks måneders fengsel for den 19 år gamle hovedtiltalte kvinnen. Mens straffen for de øvrige fire mest aktive er redusert med ett år i snitt.

Den 19 år gamle jenta er funnet skyldig i alle de groveste punktene i tiltalen mens flere av de andre er dømt for medvirkningsansvar.

Ingen av de ti ungdommene i alderen 18 år til 27 år, åtte menn og to kvinner, var til stede da dommene ble forkynt i Egersund i Rogaland. Rettssaken har pågått i fire uker.

MILDERE STRAFFER:</B> Alle ungdommene fikk mildere straffer enn det aktor, statsadvokat Ketil Haukaas (t.h.), hadde nedlagt påstand om. Til venstre etterforskningsleder politiførstebetjent Arne Arild Wetteland.