Flere elever - færre lærere

Det blir stadig flere elever i grunnskolen. Samtidig kuttes antall lærerstillinger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Dette går utover undervisningen, mener Utdanningsforbundet.

Mens flere elever strømmer inn på skolene, mister stadig flere lærere jobben. Bare fra skoleåret 2001- 02 til 2003- 04 ble det kuttet 2243 lærerårsverk i grunnskolen. I samme periode økte antall elever med hele 18 109, viser tall fra SSB/Kostra.

Når lærerstillinger kuttes, øker bruken av ufaglærte assistenter. Lærere og foreldre er opprørt over utviklingen.

-  Dette går utover undervisningen, og dermed elevene. Etter den nye skolereformen frykter vi at kommuner med dårlig råd vil kutte enda flere lærerstillinger og kjøre elevene sammen i store grupper for å spare, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet. I dag står 2474 grunnskolelærere uten jobb, opp åtte prosent fra samme tid i fjor, viser tall fra Aetat.

Frykter kutt

Hjetland har sterk mistanke om at det blir flere elever på færre lærere i mange kommuner. Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) frykter også flere kutt i skolebudsjettene.

-  Foreldrene er redde for at den nye organiseringen av elever i grupper kan bli en innsparingsmetode, sier Loveleen Rihel Brenna, leder i FUG.

I år har elevtallet i grunnskolen nådd en topp, med bortimot 620 000 elever. Til tross for dette fortsetter mange kommuner å skjære ned på antall lærerstillinger. Tall fra Kostra viser at lærertettheten er redusert i hele 289 kommuner. En undersøkelse Econ Analyse har gjort for Utdanningsforbundet, konkluderer med at den negative utviklingen vil fortsette også dette skoleåret.

-  Dette vil helt klart gå utover resultatene og ramme de svakeste elevene mest. Den kvalitetsutviklingen politikerne sier de vil ha i skolen, er motstridende med virkeligheten vi ser, sier Hjetland.

-  Ikke forsvarlig

Etter at opplæringsloven ble endret, finnes det ikke lenger noen øvre grense for hvor mange elever en lærer kan ha ansvaret for. Myndighetene anbefaler 12 til 15 elever i hver basisgruppe, men mange skoler mangler ressurser til å gjennomføre dette i praksis. Loveleen Rihel Brenna tror pengemangelen kan føre til at den nye ordningen ikke blir pedagogisk forsvarlig.

-  Loven åpner for at man kan danne store grupper. Jeg har hørt om en skole som hadde felles undervisning for 48 elever samtidig, sier hun.

SLÅR ALARM: Ideen om mer voksenkontakt for elevene drukner i en presset kommuneøkonomi, fastslår Odd Tjelta (t.v.) og Petter Aasen, tillitsvalgt ved Gosen ungdomsskole i Stavanger.